Pekela en Synergon ondertekenen nieuwe detacheringsovereenkomst

PEKELA – Synergon en de gemeente Pekela werken al geruime tijd intensief samen. Inmiddels heeft Synergon vijftig medewerkers gedetacheerd bij de gemeente Pekela. Als verdere uitwerking van het Akkoord van Westerlee vallen de medewerkers straks rechtstreeks onder aansturing van de gemeente.

Op maandagochtend 18 april om 8.30 uur vond de officiële ondertekening plaats van de nieuwe detacheringsovereenkomst op de Gemeentewerf Pekela.

Bij de ondertekening zijn aanwezig: het gemeentebestuur van Pekela, de directie en medewerkers van Synergon en medewerkers van De Kompanjie. De sprekers zijn de heer de Wit (plaatsvervangend algemeen directeur Synergon) en de heer van Mannekes (wethouder).

50 medewerkers

Er worden 50 personen gedetacheerd die rechtstreeks onder aansturing komen te vallen van De Kompanjie, de werkorganisatie voor o.a. de gemeente Pekela. De medewerkers van Synergon en De Kompanjie werken samen op het gebied van wijkgericht werken.

Inzetbaar op meerdere plekken

De Synergon-medewerkers kunnen op meerdere plekken worden ingezet als het gaat om onderhoud binnen de openbare ruimte. Denk aan groenonderhoud, onderhoud aan het straatmeubilair, zwerfvuil opruimen en kleine reparaties verrichten aan verhardingen. De gemeente Pekela en Synergon zetten hiermee samen in op sociaal ondernemen, en daarmee op de verdere uitvoering van het Akkoord van Westerlee.

Er blijft aandacht voor het sociale aspect en de arbeidsbeperking. De nadruk ligt op de mogelijkheden van de medewerkers en daarmee op participatie.