NAM gaat uit van verstevigen 100 huizen

PROVINCIE – Volgens de NAM hoeven er maar honderd huizen in het aardbeving versterkt te worden. Deze cijfers staan haaks op de uitkomst van een onderzoek in opdracht van de provincie Groningen. Daaruit bleek dat er 170.000 huizen en gebouwen aardbevingsbestendig moeten worden gemaakt.

De NAM wil dit jaar 27 miljard kuub gas uit de bodem halen. Dat kan naar boven bijgesteld worden richting de 33 miljard kuub. Volgens de maatschappij kan dat makkelijk, omdat de risico’s lager zijn dan eerder werd aangenomen. De NAM neemt daarbij de aanbevelingen van adviesorgaan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) als leidraad.

De Tweede Kamer is het overigens niet eens met een mogelijke verhoging van de gaswinning en heeft al gemeld zich hevig tegen een verhoging te zullen verzetten. In september komt de verantwoordelijke minister Kamp met een nieuw voorstel voor de gaswinning tussen oktober 2016 en 2017. Daarbij hoopt de bewindsman ook te weten hoeveel huizen er daadwerkelijk verstevigd moeten worden.