Busgebruik in Groningen fors toegenomen

PROVINCIE – Het busgebruik in de provincies Groningen en Drenthe is in 2015 fors toegenomen in vergelijking met 2014. Uit het jaarverslag van het OV-bureau blijkt het busgebruik met 6 procent is toegenomen.

De groei werd vooral bereikt in de busformules Qliner en Q-link en in de stadsdiensten van Groningen en Emmen. Het aantal klachten nam tegelijkertijd scherp af met 25 procent. Door de reizigersgroei en ook door de daling van de dieselprijs en de lage inflatie was ook het jaarresultaat 2015 van het OV-bureau positief.

Forse reizigersgroei

In 2015 werden in Groningen en Drenthe in totaal bijna 24 miljoen busritten gemaakt waarbij de reizigers ongeveer 260 miljoen buskilometers aflegden. Dit is een stijging van 6% ten opzichte van 2014. De doelstelling van het OV-bureau om jaarlijks minimaal 1% reizigersgroei te realiseren in het busvervoer werd daarmee ruimschoots gehaald. De groei kwam bijna volledig uit de snelle en frequente Qliners en Q-link (10%) en de stadsdiensten van Groningen en Emmen (10%). De overige lijnen behielden ongeveer de reizigersaantallen van 2014. De Qliner-formule biedt reizigers snelle hoogfrequente verbindingen, zoals Klazienaveen – Emmen – Groningen, Drachten – Groningen, Assen – Groningen en Stadskanaal – Groningen. De Q-link-formule bedient de hoofdbestemmingen in de stad Groningen en verbindt de P+R-voorzieningen en grotere omliggende kernen als Roden, Leek en Zuidlaren rechtstreeks met het centrum. In Emmen viel de groei samen met de heropening van de Hondsrugweg en bleek de kerstweek met gratis OV populair onder inwoners.

Minder klachten, beter gewaardeerd

De klachten over het openbaar vervoer namen met 25% af. Er waren vooral minder klachten over te vroeg en te laat vertrekkende bussen, de houding en het gedrag van chauffeurs en gemiste aansluitingen. Aan deze zaken is de afgelopen jaren door vervoerder Qbuzz en het OV-bureau veel aandacht besteed. Dit werpt nu zijn vruchten af. Reizigers waarderen het busvervoer in Groningen Drenthe ook steeds beter. Het OV-bureau heeft als streefcijfer een klanttevredenheid van 7,5. Dit cijfer is voor 2015 een 7.6 voor de stads- en streeklijnen en een 7.7 voor de Qliners 305 en 314, die in een aparte HOV concessie zijn ondergebracht.

Positief jaarresultaat

Ook financieel kan het OV-bureau met een jaarresultaat van €4,7 miljoen terugzien op een goed jaar. In de begroting 2015 was uitgegaan van een resultaat van € 0,1 miljoen. De gegroeide reizigersaantallen hebben hierbij een rol gespeeld, maar het grootste verschil werd gemaakt door de lage inflatie in 2015 en de gedaalde dieselprijs. Deze zorgen via de afgesproken index met vervoerders voor een meevaller van € 4 miljoen Dit wordt ingezet om het weerstandsvermogen op te bouwen. Een deel van het resultaat moet worden ingezet om de verdere groei van het aantal reizigers – met name in de Qliners en Q-links – op te kunnen vangen. En aanvullende bezuinigingen op de dienstregeling tot 2020 zijn volgens de huidige prognoses niet nodig.

Het OV-bureau ontving in 2015 bijna 50% van de inkomsten uit reizigersbijdragen. De provincies Groningen en Drenthe brachten de andere 50% in. Doelstelling in 2020 is dat de reizigersinkomsten groeien naar minimaal 52% van de totale inkomsten van het OV-bureau.