Groningen topper met ‘moeilijke’ banen voor mensen met een beperking

GRONINGEN – Het is voor mensen met een beperking vaak moeilijker werk te vinden dan voor mensen zonder beperking. Groningen is er echter in geslaagd een groot deel van die problemen te tackelen, waardoor mensen met een beperking makkelijker aan een baan kunnen komen. 

‘We zitten landelijk gezien in de kopgroep’, stelt wethouder Roeland van der Schaaf tevreden vast.

Het aantal werkplekken binnen de sociale werkvoorziening wordt afgebouwd. In plaats daarvan hebben overheden en werkgevers afspraken gemaakt over werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Zo moeten Stad en ommeland in 2025 liefst 5000 werkplekken hebben gecreëerd. ‘We zijn op de goede weg’, concludeert Van der Schaaf, tevens voorzitter van de arbeidsmarktregio.

In Stad en ommeland kwamen er namelijk 1400 zogenaamde ‘moeilijke banen’ bij. De doelstelling was 935. Een plus van 50 procent. Het werk werd vooral gevonden bij het bedrijfsleven. De volgende uitdaging is de overheid en andere publieke instellingen, zoals scholen en ziekenhuizen’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf. ‘Hier en daar mag wel een stap extra gezet worden. We moeten hier ook in de toekomst stevig op inzetten, want het blijft niet vanzelf goed gaan.’

Emancipatie

De PvdA is blij dat Stad en ommeland zo goed scoren. Onze partij staat voor goed werk voor iedereen. Werk is de beste manier om te nemen in de samenleving. Werk draagt bij aan ontwikkeling en emancipatie van onze inwoners. Daarom willen we werk voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk maken.