Reint Wobbes plaatst Terebinth-bordje bij kerk Wittewierum

SOGK. Wittewierum. Rein Wobbes krijgt de Gouden Telebinth 2016.

WITTEWIERUM – Afgelopen donderdag bevestigde Reint Wobbes, onder andere oud-bestuurslid en nog steeds actief voor de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), het Terebinth-schildje op het kerkhof van Wittewierum.

Dit schildje vormt een onderdeel van de in januari toegekende funeraire onderscheiding aan de SOGK en Landschapsbeheer Groningen (LBG): de Gouden Terebinth. Het kerkhof van Wittewierum is een van de mooie voorbeelden van kerkhofherstel door SOGK en LBG en in 1999 de startlocatie voor het project ‘Kerken in het Groen.

Vijf leden van de nu Stichting De Terebinth waren naar Groningen gekomen om samen met en aantal medewerken van de SOGK en LBG een korte kerkhoventocht te maken. Hiervan vormde de plaatsing van het bordje een belangrijk onderdeel. De gewonnen prijs bestaat behalve dit bordje ook uit een wisseltrofee met bijbehorende oorkonde en een bedrag van €1000,-. Voorafgaand aan de plaatsing van het bordje werd met elkaar van gedachten gewisseld over de besteding van het gewonnen bedrag. Het idee is om in september een bijeenkomst/symposium te organiseren met als onderwerp ‘funerair erfgoed, hoe ga je hiermee om – ervaringen en kennis delen’.

Zaterdag 16 januari werd de Gouden Terebinth, een tweejaarlijkse prijs voor een persoon of organisatie die zich buitengewoon inzet voor de instandhouding van funerair erfgoed, voor de eerste keer uitgereikt aan de SOGK en Landschapsbeheer Groningen (LBG).

Stichting De Terebinth wil met het uitreiken van de Gouden Terebinth personen en instellingen stimuleren zich in te spannen voor het behoud van de traditionele begraafplaats en ons funerair erfgoed in bredere zin. Graven en andere gedenkmonumenten vertellen immers over ons verleden en over onze identiteit. Ze horen net zo bij de geschiedenis als molens, kerken en kastelen. Aandacht voor oude grafmonumenten brengt die geschiedenis weer tot leven.