Duitse werkgevers zoeken Nederlandse werknemers op banenmarkt Winschoten

WINSCHOTEN – Maar liefst 25 Duitse werkgevers komen op 11 mei naar Winschoten om nieuwe werknemers te rekruteren op de Nederlandse markt. De banenmarkt vindt plaats in De Tramwerkplaats met als doel Nederlandse werklozen te interesseren voor een baan over de grens.

Er zijn in Duitsland onder andere veel vacatures in de bouw, metaal en techniek. Maar ook in de horeca, (ouderen)zorg, ICT, logistiek en pakketbezorging. De Eems Dollard Regio (EDR) is aanwezig om informatie te geven over zaken als financiële consequenties en het verschil in cultuur. Ook het EURES, onderdeel van het UWV, is present om vragen over werken in Duitsland te beantwoorden.

Grensoverschrijdend werken

Afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor grensoverschrijdend werken en het wegnemen van drempels. Daarin zijn al diverse stappen gezet, waardoor de (financiële) consequenties van het grensoverschrijdend werken zijn verbeterd.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich aanmelden voor een persoonlijk vervolgtraject waarin hun eigen situatie wordt bekeken en doorgerekend.

Ervaringen met werken in Duitsland

In het verleden zijn ook banenmarkten met Duitse werkgevers georganiseerd. Toenmalig werkzoekende Tines is nu aan het werk in Duitsland. Hij is positief en zegt dat werkzoekenden gewoon de stap moeten nemen. “Veel mensen denken dat het niet de moeite waard is om in Duitsland te werken omdat de lonen lager liggen. Maar er zijn meerdere regelingen waardoor je, wanneer alles verrekend is, er niet (veel) op achteruit gaat. Daarnaast geven Duitse werkgevers over het algemeen sneller vaste contracten.”

Foto: Google Streetview