PvdA Groningen: ‘Veel schade maken mag, zolang er niemand dood gaat’

PROVINCIE – ‘Je zou bijna denken dat je in Nederland heel veel schade mag veroorzaken, zolang je er maar niet aan sterft’, stelt PvdA-fractievoorzitter Sebastiaan Ruddijs. ‘De NAM heeft in haar aanstaande winningsplan veel te weinig aandacht voor de kwaliteit van leven in Stad en Ommeland.’

In het nieuwe winningsplan vraagt de NAM terecht aandacht voor levensbedreigende risico’s, aldus Ruddijs. ‘Maar de vraag die wordt vergeten is: hoeveel gaswinning is precies acceptabel in relatie tot de te verwachten hinder en overlast, fysieke en emotionele schades, nieuwbouwvertragingen, onzekerheden en waardeverminderingen?’

Hoe houdbaar is winningsplan?

Volgens de NAM komen we door voortschrijdend inzicht steeds meer te weten over risico’s, maar ondertussen zijn heel veel effecten van aardgaswinning nog steeds niet in te schatten. Ruddijs: ‘Hoe kun je dan bepalen of de voorgestelde 27 miljard kuub niet te veel is? En als blijkt dat dit wel te veel is, kunnen we dan gelijk ingrijpen? Hoe houdbaar is dit winningsplan dan nog?’

Veiligheid is meer doen dan materiële aardbevingsschades vergoeden, vat de fractievoorzitter samen. ‘Het gesoebat over schades, de wachttijden voor hersteloperaties, de overlast tijdens de herstelwerkzaamheden, het gemarchandeer met de waardevermeerderingsregeling: het hoort bij veel Groningers en Stadjers bij het leven, maar normaal is het natuurlijk niet. Dit gedoe gaat ten koste van de leefbaarheid van Stad en Ommeland.’

Oplossing zuidelijke ring

Tenslotte valt op dat de effecten van de gaswinning op de veiligheid van de nieuwe zuidelijke ring nog onbekend zijn. ‘Er staat een losse opmerking over in het winningsplan. Wij adviseren het College te vragen de zinsnede te vertalen in een concreet voorstel of haalbare oplossing. De situatie zoals bij het Forum, waarbij de meerkosten zijn afgekocht voor 68 miljoen euro en de risico’s bij de gemeente liggen, moeten we in de toekomst vermijden. We willen dat de veroorzaker alle schade betaalt.’

De PvdA wordt bevestigd in haar overtuiging dat dit plan beter moet door onderzoek van Moody’s, waaruit blijkt dat hypotheekverstrekkers en beleggers geen vertrouwen hebben dat de overheidsmaatregelen positief effect hebben op de waardeontwikkelingen van woningen en bedrijfsgebouwen in Groningen.

Advies over winningsplan

Het Stadse College van Burgemeester en Wethouders geeft voor 1 juni advies over het winningsplan en vraagt de gemeenteraad vandaag om input.