Ulrum krijgt nieuw park; ‘Monument in Spoorpark verwijst naar belangrijke periode’

ULRUM – Op zaterdag 14 mei begint het dorp Ulrum met de aanleg van ‘het Spoorpark’: een park met een rijke historie. Op de plek waar ooit de basis werd gelegd voor het 1.000-woningenplan van oud-burgemeester H. Ottevanger wordt een zitmonument onthuld. De onthulling vormt tevens de start van de aanleg van een nieuw park, op de plek waar ooit 30 van deze bijzondere woningen stonden.

Stichting Ulrum 2034 heeft de grond voor het park overgenomen van Wierden en Borgen en gaat samen met de inwoners het park aanleggen. De openingshandeling wordt verricht door oud-bewoonster mevrouw Frik-Hut.

1.000-woningenplan

Aan de Spoorstraat werden in de jaren ‘50 van de vorige eeuw de eerste woningen gebouwd in het kader van het 1.000-woningenplan. Met dit plan wilde de toenmalige burgemeester van Ulrum, de heer H. Ottevanger, de naoorlogse woningnood tegengaan. Het plan was zo’n succes dat binnen enkele maanden nog 30 andere gemeenten het voorbeeld van Ulrum volgden. De woningen aan de Spoorstraat waren een reeks van de eerste woningen die in dit plan werden gebouwd. Voor de provincie Groningen is het een belangrijke mijlpaal op het gebied van bouw en volkshuisvesting geweest.

Over het zitmonument

Omdat de betekenis van het plan van de heer Ottevanger niet verloren mag gaan, herinnert het zitmonument ons aan deze periode. In het zitmonument is het tegeltableau verwerkt, waarop alle gemeentewapens staan, van de gemeenten die destijds deelnamen.

Toekomst voor de Spoorstraat

Inmiddels zijn veel van de huizen uit het 1.000 woningenplan weer gesloopt, omdat ze niet meer voldeden aan de moderne woonwensen. Dat geldt ook voor de 30 woningen aan de Spoorstraat in Ulrum. Woningstichting Wierden en Borgen sloopte de woningen en zocht naar een invulling voor het lege terrein. De inwoners van Ulrum grepen hun kans en maakten een plan voor en door inwoners voor een nieuw park. Stichting Ulrum 2034 wilde de grond alleen aankopen onder de voorwaarde dat de opbrengst door Wierden en Borgen geïnvesteerd zou worden in Ulrum. De woningstichting heeft in overleg besloten om het geld te gebruiken om twee woningen aan de Noorderstraat te slopen en er twee nieuwe woningen voor terug te bouwen, die passen in het straatbeeld.

Openingshandeling

Mevrouw J. Frik-Hut zal de openingshandeling om 15.00 uur verrichten op de plek waar woningen plaats maken voor ruimte en groen. Mevrouw Frik-Hut is oud-bewoonster van een van de gesloopte woningen. Ze heeft er jaren gewoond en is verbonden aan de geschiedenis van de woningen en de straat. Zij kan zich herinneren hoe het was om te wonen in een woning van het 1000-woningenplan en weet hoe onze woonwensen in de tijd zijn veranderd. De onthulling wordt voorafgegaan door een toespraak van Koos Wiersma, burgemeester van de gemeente De Marne.