GGD Groningen zet apart team op jeugdgezondheidszorg voor vluchtelingen

GRONINGEN – Vanaf 13 mei start GGD Groningen met een apart team voor vluchtelingen die jeugdgezondheidszorg nodig zijn. De grote stroom van asielzoekers vraagt om specifieke deskundigheid en extra inzet.

Vanuit het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft GGD Groningen de taak gekregen om de gezondheid van de vluchtelingen die in onze provincie verblijven te borgen.

Hoge aantallen

In 2014 was de inschatting dat er in 2015 15.000 asielzoekers ons land zouden binnenkomen. Het zijn er 59.100 geworden. Ook voor 2016 wordt geschat dat er minstens 58.000 asielzoekers arriveren. Nu er versnelde procedures gebruikt worden, is het belangrijk dat er proactief ingezet wordt op het goed kunnen opvangen en ondersteunen van deze mensen. De locaties in Groningen, Onnen, Kolham, Delfzijl, Oude Pekela, Bellingwolde, Beerta, Musselkanaal en Ter Apel worden bezocht door specialisten vanuit het team PGA (Publieke Gezondheid Asielzoekers).

COA

De instroom van asielzoekers vraagt om specifieke deskundigheid en kan extra inzet vragen, zeker als het asielzoekers met trauma’s betreft. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) belegt de uitvoering van de publieke gezondheidszorg bij de GGD. Zodra vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben vallen ze onder de reguliere publieke gezondheidszorg van gemeenten en dit wordt ook uitgevoerd door de GGD.

GGD voor publieke gezondheid

De GGD borgt de publieke gezondheid. Om de kwaliteit van de specifieke zorg voor asielzoekers goed te kunnen waarborgen en om flexibel te zijn rondom de instroom is er nu een apart PGA (Publieke Gezondheid Asielzoekers) team opgericht vanuit de jeugdgezondheidszorg. TBC-screening, inentingen, seksuele – en hygiëne voorlichting zijn zaken waar de GGD zich o.a. ook over ontfermd.

 

Foto: Google Streetview