Noorderpoort scoort goed bij studenten

Stadskanaal Noorderpoort open dag-33

PRÖVINCIE – Het Noorderpoort scoort goed bij studenten. Met name over thema’s als Onderwijs & ICT en Sfeer & Veiligheid doen het goed. Noorderpoort is blij met de resultaten en het responspercentage ligt met 65,6 % ver boven het landelijke gemiddelde van 59,2%.

Kleine stijging tevredenheid

Het landelijke studententevredenheidsonderzoek werd dit jaar voor de negende keer georganiseerd door de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Van 1 december 2015 tot en met 11 maart 2016 konden de studenten deelnemen aan de landelijke JOB monitor 2016. Hieruit blijkt dat onze studenten vooral zeer tevreden zijn over de docenten en de verschillende opleidingen. De tevredenheid van studenten die een opleiding volgen bij Noorderpoort is op de meeste punten nog iets is gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Veelal zijn de cijfers gelijk gebleven ten opzichte van eerdere onderzoeken van de JOB-monitor.

Tevredenheid bij studenten over diverse thema’s

De vragenlijst is klassikaal en online afgenomen via een voor de JOB-monitor ingerichte website. De vragenlijst betrof ongeveer 70 vragen die beantwoord konden worden aan de hand van een 5-puntsschaal. De studenten van Noorderpoort zijn met name tevreden over de thema’s Onderwijs & ICT, Toetsing & Examinering, Werkplek BBL en Sfeer & Veiligheid binnen de scholen. Minder tevreden zijn de studenten van Noorderpoort over thema’s als Schoolkosten en Overige Voorzieningen.