Basisonderwijs in Meeden in de lift

MEEDEN – De groep 8’ers van obs De Mieden hebben uitstekende scores gehaald op hun eindtoets. De leerlingen van de school scoren ver boven de landelijke norm.

De school kreeg vorig jaar al het vertrouwen van de onderwijsinspectie na een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering die het jaar daarvoor was doorgevoerd. Deze score bevestigt dat obs De Mieden haar leerlingen kwalitatief en nu dus ook duurzaam hoogwaardig onderwijs biedt.

Obs De Mieden, onderdeel van Scholengroep OPRON, heeft de afgelopen twee jaar alles op alles gezet om de onderwijskwaliteit naar een hoger niveau te brengen. De onderwijsinspectie gaf in september 2015 al aan weer vertrouwen te hebben in de school en noteerde in het inspectierapport: “De kwaliteit van het onderwijs is weer voldoende. Bovendien zijn de bestuurlijke aansturing en de teambezetting sterk verbeterd. Dit betekent dat de school niet langer onder intensief toezicht valt.”

Bestuurder Jan Paul ten Brink over dit resultaat: “Voor de doorontwikkeling van de onderwijskwaliteit is dit schooljaar maatwerk geleverd in de samenstelling van het team en de groepen. Dit komt de leerprestaties ten goede en past in de ambitie van Scholengroep OPRON om daar waar nodig extra te investeren in onderwijskwaliteit. Het is mooi om te constateren dat het team en de leerlingen dit volledig hebben waargemaakt!”

“De toekomst van het onderwijs in Meeden ziet er rooskleurig uit” vervolgt Ten Brink. “Het is de ambitie van de gemeente Menterwolde en de beide scholen in het dorp om in 2018 als één nieuwe samenwerkingsschool verder te gaan. Daarmee wordt het onderwijs in Meeden kwalitatief en duurzaam geborgd. Obs De Mieden beschikt over een mooie uitgangspositie voor dit proces.”