Menterwolde ziet gaswinningsplan NAM niet zitten

MENTERWOLDE – Het college van Menterwolde adviseert de minister van Economische Zaken om niet in te stemmen met het winningsplan Gaswinning Groningen Gasveld 2016 van de NAM. De reden daarvoor is dat er in het plan te weinig rekening is gehouden met de veiligheid, er teveel onzekerheden bestaan, er zaken ontbreken en dat er te weinig rekening wordt gehouden met de grote negatieve maatschappelijke effecten van de gaswinning.

Het college van Menterwolde vindt dat de veiligheid van inwoners en het voorkomen van schade het belangrijkste moet zijn. Economische aspecten en leveringszekerheid zijn daaraan ondergeschikt.

Wie de veiligheid echt vooropstelt, streeft naar minimalisatie van de gasproductie, omdat onweersproken vaststaat dat alleen op die manier aardbevingen zo veel als mogelijk voorkomen kunnen worden met als doel de veiligheid te waarborgen en schade te beperken.

Het begrip schade is volgens het college van Menterwolde veel meer dan het voorkomen van ernstige schade aan gebouwen. Het gaat ook om psychosociale schade van inwoners, economische – en reputatieschade. De constatering is dat de NAM in haar winningsplan nauwelijks oog heeft gehad voor de effecten op de veiligheidsbeleving, de schadebeperking en het welzijn van inwoners.

Samenvattend is de conclusie dat bij het opstellen van het winningsplan de veiligheid, maatschappelijke impact en maatschappelijke acceptatie onvoldoende is beschouwd en meegewogen.

 

Foto: Google Streetview