Bellingwedde sluit 2015 af met positief saldo van 900.000 euro

BELLINGWEDDE – Bellingwedde heeft 2015 weten af te sluiten met een positief saldo van 895.000 euro. Dit blijkt uit de jaarrekening die vorige week is besproken in het college.

Bestemming positieve saldo

Het positieve saldo van 2015 is onder meer het resultaat van de verkoop van Enexis aandelen. Ook is er minder geld uitgegeven aan de nieuwe taken in het Sociaal Domein. Het gaat om een bedrag van € 409.000. Het college wil dat dit geld volledig bestemd blijft voor het Sociaal Domein.

Zo stelt het college voor aan de gemeenteraad om € 100.000 in te zetten voor faciliteiten voor ouderen waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen. Een onderdeel hiervan is een zogenaamde ‘blijverslening’.

Tot slot is € 100.000 bestemd voor een nieuw te vormen ‘reservepotje’ voor kosten die voortvloeien uit de ontbinding van de Gemeenschappelijke Regeling Muziekschool Oost Groningen. Het resterende bedrag van € 386.000 gaat naar de algemene reserve.

Financieel gezond

Wethouder Wim ’t Mannetje: “We zijn blij dat we nu al een aantal jaren met een positief saldo de boeken kunnen sluiten. Dit is voor ons in het bijzonder van belang omdat we na de fusie met Vlagtwedde in 2018 een financieel gezonde gemeente willen overdragen. Met een reserve van zo’n 1,2 miljoen euro heeft Bellingwedde haar financiën onder controle.”

De financiële cyclus

De jaarrekening 2015, de voorjaarsnota 2016 en de perspectiefnota 2017-2020 worden in de raadscommissie van 22 juni aanstaande besproken. Donderdag 7 juli aanstaande neemt de gemeenteraad hierover een beslissing.