Bellingwedde wijzigt afvalkalender: Grijze container minder vaak geleegd

BELLINGWEDDE – De gemeente Bellingwedde gaat vanaf 1 juli de afval op een andere wijze inzamelen. De grijze container zal hierbij minder geleegd worden, terwijl men vaker langs komt om het plastic-, metaal- en drankenkartonafval op te halen.

Dit laatste gebeurt voortaan met speciale containers in plaats van met zakken. Alle inwoners ontvangen een brief waarin exact is te lezen wat dit voor hun eigen situatie betekent.

Belangrijkste wijzigingen

• De grijze container wordt niet meer 2 keer maar 1 keer per maand geleegd.
• Het PMD-afval wordt niet meer 1 keer maar 2 keer per maand ingezameld.
• De inzameling van het PMD-afval gebeurt voortaan alleen nog via containers. Alle inwoners krijgen een container thuis afgeleverd. De datum van aflevering is te vinden in de eerder genoemde brief.

De inzameldata en –frequentie van de groene container en de papiercontainer blijven ongewijzigd, namelijk 1 keer per 2 weken.

Aanleiding

Het verbranden van restafval kost veel geld en is slecht voor het milieu. De gemeente Bellingwedde wil daarom zo weinig mogelijk restafval inzamelen. Om dit te bereiken is vorig jaar een afvalproef gehouden in Blijham. Dit bleek een succes. Door de proef is in 2015 70 ton meer PMD-afval ingezameld dan in 2014. De inwoners die deelnamen aan de proef hebben gemiddeld per adres € 22 op jaarbasis bespaard. Vanwege dit succes heeft de gemeente besloten deze nieuwe manier van inzamelen toe te passen in de hele gemeente.