Eemsmond verbetert bereikbaarheid Noordpolderzijl

EEMSMOND – In april is de vaargeul in Noordpolderzijl gebaggerd. Tevens heeft de gemeente Eemsmond onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren, waardoor de bereikbaarheid van Noordpolderzijl verbeterd is.

Bijkomend voordeel is dat de vismigratie-voorziening in de dijk hierdoor ook weer optimaal werkt. Deze oplossing is echter niet structureel.

De gemeente Eemsmond besloot eind 2015 met het Waterschap Noorderzijlvest om voor de aanloopgeul Noordpolderzijl in 2016 opnieuw onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Niet alleen om de bevaarbaarheid van de aanloopgeul te vergroten, maar ook om de vismigratievoorziening te verbeteren. Die vismigratie is afhankelijk van de waterstand. Deze was door de opslibbing niet voldoende.

Wethouder Bouman: “We vinden het belangrijk dat we Noordpolderzijl voor de korte termijn weer iets aantrekkelijker voor toeristen hebben kunnen maken. Maar ik zeg u duidelijk: we zijn er nog niet. De haven zelf valt nog droog en dit is geen structurele oplossing. Iedere keer opnieuw is er budget nodig. De situatie is dus nog niet optimaal en ik hoop dan ook dat we op korte termijn verder kunnen met een structurele oplossing voor het baggerbezwaar, zoals de spoelzee”.