Groningen gaat door met ‘girogluren’

GRONINGEN – De gemeente Groningen blijft volharden in het zogenoemde girogluren bij bijstandsgerechtigden. Daarin vraagt de gemeente aanvragers van een bijstandsuitkering waar hun geld de laatste drie maanden aan is uitgegeven.

De SP is het niet eens met deze gang van zaken en stelde vragen over deze kwestie aan het college van B en W.

Uit het antwoord van het college blijkt dat de termijn van drie maanden qua regel- en wetgeving meer dan redelijk is. De gemeente erkent dat in hun beleidsregels een termijn van één maand is opgenomen. De regels worden aangepast naar drie maanden.