College Groningen staat achter zonnepark Vierverlaten

GRONINGEN – Het college van Groningen ziet graag een zonnepark gerealiseerd worden bij Vierverlaten. Met de 8500 panelen kan de gemeente Groningen in één keer 6% van haar energieproductie duurzaam opwekken. Op termijn is het voldoende voor de energiebehoefte van 587 huishoudens.

Naast de duurzame energie gaat het zonnepark de stad nog veel meer opleveren. De aanleg zal de regionale economie en werkgelegenheid ten goed komen. Ook kunnen de panelen in de toekomst door de inwoners van de stad worden overgenomen zodat ook wie geen geschikt dak heeft kan bijdragen aan een duurzamer stad. De raad wordt voorgesteld het benodigde krediet van ruim twee miljoen euro beschikbaar te stellen. Vierverlaten kan dan nog in 2016 het eerste zonnepark binnen de gemeente grenzen worden.

Meer zonneparken in de stad

Vierverlaten wordt het 12e zonnepark dat in Nederland gerealiseerd wordt. Mattias Gijsbertsen, wethouder Duurzaamheid: “De gemeente Groningen wil het realiseren van zonneparken versnellen. Zonne-energie is duurzaam en betaalbaar, zonne-energie is nodig. Dit is ook nodig om de doelstelling van een energieneutraal Groningen in 2035 te kunnen halen.”

Gresco en Grunneger Power

Het bijzondere van zonnepark Vierverlaten is dat de gemeente het park binnen 5 jaar wil overdragen aan de inwoners van de stad. Dit is één van de middelen om zonne-energie voor iedereen toegankelijk te maken. Ook iemand die geen geschikt dak heeft voor zonnepanelen kan op deze manier bijdragen aan de energietransitie in de stad. Grunneger Power zal het park na enkele jaren overnemen van de Gresco die de financiering verzorgt. Vervolgens kunnen de inwoners van Groningen eigenaar worden door één of meerdere panelen aan te schaffen. Het voorgefinancierde bedrag komt hierdoor weer terug en kan opnieuw in duurzame initiatieven geïnvesteerd worden.