SCA 7km van Martenshoek kiest Present HSS als goede doel 2016

HOOGEZAND – De SCA 7km van Martenshoek schenkt ieder jaar een bedrag aan een goed doel. Daarvoor levert elke deelnemer een bijdrage, opgenomen in het inschrijfgeld. Ook de bedrijventeams leveren een belangrijke bijdrage per team. Voor dit jaar is de keuze gevallen op Stichting Present Hoogezand-Sappemeer en Slochteren (Present HSS).

De heer Gerard Agterkamp, algemeen coördinator, geeft aan zeer vereerd te zijn met de keuze van het bestuur van de SCA 7km van Martenshoek. Present bemiddelt tussen mensen die willen geven en mensen die hulp nodig hebben. De stichting is opgericht in 2006 en bouwt in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren aan een samenleving, waarbij steeds meer mensen naar elkaar gaan omkijken. Present zet jaarlijks ruim 300 vrijwilligers in op diverse projecten/klussen. In 2015 hebben zo’n 100 projecten plaatsgevonden.

Hoe werkt Present?

Present biedt alle mensen de mogelijkheid om zich als groep of als individu in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. De praktische of sociale hulp die geboden wordt is kort en krachtig. De groepen komen uit sportverenigingen, bedrijven en kerken, maar ook gezinnen, families en vriendengroepen zetten zich in. Het betreft vaak een eenmalige inzet, waarbij de groep de dag of het dagdeel bepaalt. Ook bepaalt de groep wat er gedaan wordt. Bij dit aanbod zoekt Present een passende hulpvraag. Je kunt denken aan de volgende projecten/klussen:

• Opknappen van verwilderde tuinen
• Helpen bij verhuizingen
• Dagje uit met bewoners van zorginstellingen
• Schoonmaken en opruimen
• Schilderen van een verwaarloosde woningen
• Knutselen en spelletjes doen voor en met mensen met een beperking

Verbinding met professionele hulp

De hulpvraag komt uit het brede netwerk van professionele maatschappelijke organisaties waar Present mee samenwerkt. Ondersteuning door een groep vrijwilligers van Present biedt vaak een welkome en soms zelfs noodzakelijke aanvulling op bestaande hulpverleningstrajecten.

De praktijkervaring leert dat voor de ontvangers van hulp de projecten van grote waarde zijn. Een groep vrijwilligers kan uiteraard niet al hun problemen oplossen, maar er gebeurt wel iets, de inzet van de vrijwilligers geeft hen een zetje in de goede richting. Daarnaast is de ontmoeting een belangrijk onderdeel van het project.

Betekenisvolle ontmoetingen

Voor de hulpontvangers is het bijzonder dat een groep vreemde mensen hen ‘zomaar’ komt helpen. Het toegenomen zelfvertrouwen en het ontluikende perspectief biedt kansen voor meer structurele oplossingen. Ook voor de groep vrijwilligers is het project een betekenisvolle ervaring. Ze ontmoeten iemand die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. We zeggen wel eens: in de kern is het organiseren van een Presentproject het faciliteren van ontmoetingen! Meer informatie is te vinden op de website www.presenthss.nl.

Op de foto is te zien dat Sinus Meiring van de SCA 7km en Gerard Agterkamp van Present zaterdag een bezoek brachten aan een project van Present. Het betrof een renovatie van een tuin op verzoek van NOVO en uitgevoerd door leden van de Baptistengemeente Hoogezand-Beukemastraat en tijdelijke bewoners van de Noodopvang in Kolham. Present coördineert en verzorgt de materialen.

Voor de inschrijving of nadere informatie kan vanaf 1 mei gebruik worden gemaakt van de website WWW.DE 7KM.NL. Hoe meer inschrijvingen des te meer opbrengsten voor het goede doel.