Voormalig stortplaats Bierum wordt volledig afgegraven

BIERUM – De gemeenteraad heeft donderdagavond besloten om de voormalige stortplaats Nieuwstad in Bierum te saneren. De gemeente Delfzijl gaat deze volledig afgraven. De provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest gaat ongeveer twee derde van de kosten dekken.

Noodzaak om af te graven

Het waterschap Noorderzijlvest is momenteel bezig met de voorbereidingen om de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl te verbreden. Dit is nodig vanwege de relatieve zeespiegelstijging en zwaktes in de huidige dijk. De voormalige stortplaats vormt een obstakel in de aanleg van een uniforme, stabiele verbrede dijk. Verder is uit recent bodemonderzoek gebleken, dat uit de voormalige stortplaats ernstige verontreinigingen uitlogen naar het oppervlaktewater, zogenaamde verspreidingsrisico’s. Er zijn geen risico’s voor de mens en/of de natuur. Doordat de voormalige stortplaats nu volledig wordt afgegraven, worden deze risico’s weggenomen en vormt de gesaneerde bodem een goede basis voor de verbrede dijk. Wethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl is blij met deze aanpak: “door gezamenlijk op te trekken in dit project met de provincie en het waterschap is het mogelijk een oude, verontreinigde stortplaats op te ruimen, de zorgen van omwonenden weg te nemen en de bodem geschikt te maken voor de verbrede dijk én voor de herplant van een nieuw vitaal bos. Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met de omwonenden.”

Aanvullend onderzoek

Voordat de schop in de grond gaat, moeten er eerst nog een aantal onderzoeken uitgevoerd worden, zoals een onderzoek naar de stabiliteit van de funderingen van aangrenzende woningen en de mogelijke aanwezigheid van dumpmunitie in het stortmateriaal. Verder vindt er een uitgebreid flora en fauna onderzoek plaats met bijbehorende herplant en mogelijk compensatie. Ook de benodigde verkeersbewegingen met alternatieve aan- en afvoerroutes worden onderzocht.

Gereedmelding sanering

Bestuurlijk is in april van dit jaar met de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest afgesproken, dat de sanering 1 maart 2017 moet zijn afgerond.