Ambtenaren Haren in onzekerheid: College moet jaarlijks 2 miljoen bezuinigen

HAREN – De gemeente Haren moet van de gemeenteraad jaarlijks twee miljoen euro bezuinigen. Die opdracht van de raad komt voort uit de wens van Haren om zelfstandig te blijven. Waar het college van B en W die miljoenen vandaan moet halen is nog niet duidelijk.

En dat zorgt voor veel onrust op het gemeentehuis van Haren, meldt een regionaal dagblad. Ambtenaren zijn bang dat zij linksom of rechtsom hun baan verliezen. Nadat er de afgelopen jaren al in het ambtenarenbestand is gesneden, wordt er gevreesd dat er opnieuw een bezuinigingsronde met ontslagen aan zit te komen.

Ook een fusie met Groningen en Ten Boer biedt volgens de Harener ambtenaren geen zekerheid. Groningen heeft zelf de posities al ingevuld op haar gemeentehuis.

Eerst is het wachten op het standpunt van de provincie. Deze maakt op 29 juni haar standpunt bekend. Minister Ronald Plasterk wil voor 1 juli 2017 het herindelingsadvies op zijn bureau hebben liggen, waarna de minister beslist of hij met een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat.

Ondertussen wachten en Groningen en Ten Boer op de ontwikkelingen in Haren. Een vreemde zaak, aldus gedeputeerde Patrick Brouns tegenover Groot Groningen. β€œDe grote stad Groningen die niet verder kan, omdat het kleine broertje dwars ligt.”