Gebiedscoöperatie Westerkwartier voorbeeld voor Europa

WESTERKWARTIER – De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft een mooie periode achter de rug. Het kan terugkijken op tweeënhalf jaar vol groei en ontwikkeling.

In die tijd is er niet alleen in Nederland maar ook vanuit Europa met stijgende belangstelling gekeken naar de ontwikkelingen van deze coöperatie nieuwe stijl in het Westerkwartier. Dit heeft in het afgelopen jaar geleid tot verschillende Europese samenwerkingsprojecten die door of met medewerking van de Gebiedscoöperatie tot stand zijn gekomen. Wat is de reden voor deze belangstelling?

Nieuwe kijk op ondernemerschap

“Als eerste vinden we het ondernemersperspectief van de Gebiedscoöperatie verfrissend en innovatief”, zegt Matt Nichols van het Europese INTERREG 5B Programma. “Zij hebben een benadering voorgesteld waarin nieuw ondernemerschap voorop staat. Wij zijn in Europa vooral op zoek naar stevige en degelijke nieuwe verdienmodellen. Alleen wie met voorstellen komt die het regionale mkb versterken kan nog op ondersteuning rekenen. Hiervoor moet dan wel uit meerdere landen een pittige samenwerking zijn voorbereid.” Zo’n samenwerking heeft de Gebiedscoöperatie samen met de stad Groningen en 13 andere partners in de Noordzeeregio gebouwd. Onder de naam REFRAME gaan de partners in een coöperatieve aanpak tussen aanbieders en afnemers een regionale voedselketen inrichten.

Coöperatie als model voor start-ups

Europa 4Ook de Europese Commissie (EC) onderkent het belang van een moderne regionale coöperatie. Bijvoorbeeld als het gaat om werkgelegenheid voor jongeren. De EC benadrukt de waarde van nieuwe manieren voor educatie en scholing. Je moet ondernemerschap integreren in de curricula van mbo en hbo, stelt een woordvoerder van het Directoraat Generaal voor Economische Zaken. Maar richt je dan niet op het traditionele ondernemerschap en conventionele businessmodellen. Het coöperatieve model is een veel kansrijkere optie. Het biedt flexibiliteit en stimuleert eigen verantwoordelijkheid en maatschappelijke waarde toevoeging, iets wat moderne jonge professionals bijzonder aanspreekt.

Die gedachte staat ook centraal in een samenwerking die de Gebiedscoöperatie heeft opgestart met partners in Duitsland en Frankrijk. Hierin gaat het om het ondersteunen van start-ups van en voor jongeren, een werkwijze die de Gebiedscoöperatie met mbo en hbo heeft ontwikkeld. “We begeleiden hen vanuit de Gebiedscoöperatie bij het opzetten van een eigen onderneming. Daardoor hebben ze een netwerk van experts om zich heen, waar ze desgewenst op terug kunnen vallen. Het is ook gemakkelijker om aan opdrachten te komen omdat we vraag en aanbod binnen de regio kunnen verbinden,” zegt Hans Bergsma, directeur van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Coöperatieve ketens voor circulaire economie

En nog een derde aspect wordt vanuit Europa in de aanpak van de Gebiedscoöperatie gewaardeerd: dat ze handen en voeten geeft aan de circulaire economie. Een Europees onderzoek consortium met universiteiten en hogescholen uit Duitsland, Italië, Spanje, Zweden en Zwitserland heeft de Gebiedscoöperatie verzocht om als voorbeeldproject mee te werken aan een driejarig onderzoek naar nieuwe organisatie- en werkstructuren die regionale waardeketens bevorderen. “Volgens hen kan de Gebiedscoöperatie inzichten opleveren over de wijze waarop je de regionale actoren vindt en in de keten integreert. Iemand moet dit proces organiseren, anders blijven de stakeholders op elkaar wachten. Onze EU-partners zien in de Gebiedscoöperatie een model dat hiervoor handvatten biedt,” aldus Willem Foorthuis, lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen bij Hanzehogeschool en als kennismanager verbonden aan de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

De verschillende samenwerkingsprojecten laten duidelijk zien dat er interesse is in de ontwikkelingen van de Gebiedscoöperatie, zowel Internationaal als Regionaal.