‘Sneller een passende woning voor statushouders’

PROVINCIE – Het college van Gedeputeerde Staten moet zich meer inspannen om statushouders van een passende woonruimte te voorzien, dat vinden de PvdA en de GroenLinks-fractie in de Provinciale Staten.

Op het moment zijn er in onze provincie nog 480 statushouders die recht hebben op een woning, maar deze nog niet toegewezen hebben gekregen. De partijen hebben het college gevraagd om de gemeenten verder te helpen bij deze opgave.

Asielzoekers die met goede gronden naar Nederland komen hebben zodra dat blijkt en ze statushouder worden recht op een passende woning. Een noodzakelijke stap om verder te kunnen met hun leven en een bijdrage te gaan leveren aan de Nederlandse samenleving. Door de grote toestroom aan asielzoekers groeit de taakstelling van gemeenten om deze mensen te voorzien van een passende woning. Sommige gemeenten hebben grote moeite om aan de taakstelling te voldoen.

De gemeenten maken veelal afspraken met woningbouwcoöperaties om deze mensen te huisvesten. PvdA Statenlid Gert Engelkens: “De sociale woningbouw heeft momenteel al te maken met een krapte. Het mag niet zo zijn dat andere mensen die wachten op een sociale woning de dupe worden van de groei van het aantal statushouders. Daarom ziet de PvdA graag dat de provincie bemiddelt om te kijken of Groninger gemeenten zonder een tekort aan sociale woningen kunnen helpen om de statushouders van andere gemeenten op te vangen. Bovendien kun je met een beetje creativiteit voorkomen dat de druk op sociale huurwoningen verder toeneemt”.

Statenlid Arjen Nolles van GroenLinks ziet ook het probleem bij gemeenten en woningbouwcoöperaties: “We hebben in Groningen te maken met veel kleine gemeenten die daardoor beschikken over een kleine voorraad sociale huurwoningen. Als je alle statushouders snel en goed wil huisvesten, dan heb je nú woningen nodig. Het is goed om daarbij niet alleen naar sociale huurwoningen te kijken. Want je wilt geen lange wachtlijsten: niet bij Nederlanders én niet bij vluchtelingen. Als de provincie ruimte kan geven aan andere typen (tijdelijke) woningbouw kan dat gemeenten helpen.”