Hippolytuskerk in Middelstum

Kerk te Middelstum. Exterieur. opdracht Annemieke Woldring stichting Oude Groninger Kerken DUNCAN WIJTING FOTOGRAFIE DWF

MIDDELSTUM – Blue Shield Nederland richt zich in alle samenwerkingen op het beschermen van het Nederlandse cultureel erfgoed tegen bedreigingen die het gevolg zijn van natuurrampen, molest en militaire handelingen. De consequenties voor erfgoed door de aardbevingen in Groningen laten zien dat daar noodzaak toe is.

Sinds de aardbevingen in Groningen door de gaswinning zijn namelijk niet alleen woningen, maar ook veel kerken beschadigd. Vaak gaat het om cultureel erfgoed dat door de Nederlandse overheid een bijzondere status heeft verkregen. Om dit erfgoed in stand te houden dan wel in de toekomst te kunnen restaureren wil Blue Shield Nederland de innovatieve techniek van 3D-scanning introduceren in het erfgoedveld.

Hiertoe is een samenwerking opgestart met scan bedrijf 4Visualization –aangesloten bij het Blue Shield expert Netwerk – en met de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De samenwerking met de SOGK is geen toeval: het overgrote deel van de kerken in het aardbevingsgebied heeft namelijk het Internationale Kenteken (blue shield) toegekend gekregen. Dit teken van het Haagse Verdrag 1954 houdt in dat de met dit kenteken uitgeruste locaties in tijden van oorlog/rampen beschermd dienen te worden.
Door toekenning van het ‘blue shield’ door de Nederlandse overheid heeft zij een bijzondere waarde aan deze gebouwen en hun geschiedenis toegekend. Deze waarde moet worden beschermd en dat is waar Blue Shield NL zich voor in zet.

Hippolytuskerk

hippokerkDoor BS NL is in samenwerking met 4Visualization en de SOGK, de Hippolytuskerk in Middelstum als geschikte locatie uitgekozen. Deze gotische kruiskerk werd in de vijftiende eeuw gebouwd, mogelijk in opdracht van Onno van Ewsum na diens terugkomst uit het heilige land. Op de sacristie na is er sinds de François Hemony. verbouwing in 1523 weinig veranderd aan de kerk. De sacristie is waarschijnlijk in de 16e eeuw toegevoegd. De toren is drie geledingen hoog en wordt bekroond door een zeventiende eeuwse lantaarn met koepel. In de toren hangt een carillon met 23 klokken, dat in 1662 vervaardigd is door de befaamde klokkengieter. Met name de schilderingen in de kruising van de kerk naar het voorbeeld van een reeks houtsneden van Albrecht Dürer en het Hemony Carillon maken deze kerk zeer bijzonder.

Scanwerkzaamheden

Het scanbedrijf heeft medio juni gewerkt aan het maken van plattegronden en aangezichten in geschikte formaten. Om dit te bereiken is met een laserscanner de gehele kerk in kleur, van onder tot boven en van binnen en buiten gescand. Daarnaast zijn details van muurschilderingen, ornamenten en houtsnijwerk met een handscanner vastgelegd.