Ten Boer ziet Haren graag meefuseren

TEN BOER – Ten Boer ziet een fusie met Groningen en Haren wel zitten. Voltallige gemeenteraad staat achter de toetreding van Haren bij de herindeling en zetten de deur voor het verdeelde Haren wijd open.

Ondertussen blijven Groningen en Ten Boer koersen op 1 januari 2019 voor de fusie tussen beide gemeenten. Die datum is voor de raad van Ten Boer ,,een keihard gegeven’’. Een motie met deze strekking is woensdagavond 22 juni door de gemeenteraad van Ten Boer aangenomen. Ook heeft de raad unaniem ingestemd met het rapport van Gedeputeerde Staten Groningen ‘Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren, Ten Boer’.

Burgemeester Van de Nadort sprak zijn blijdschap uit dat de fracties in de Ten Boerster raad allemaal de deur naar Haren openhouden. Ondanks het besluit van Haren om zelfstandig te blijven gelooft de burgemeester in een samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. ,,Zo’n samenvoeging zal op alle terreinen een sterke gemeente opleveren die financieel gezond is en de bestuurlijke daadkracht heeft om samen met alle 228.000 inwoners antwoord te geven op de sociale, economische en ruimtelijke vragen die horen bij de vijfde gemeente van Nederland.’’ Dat concludeerde Van de Nadort na afloop van de raadsvergadering woensdagavond in Ten Boer.

Haren

Met een meerderheid van 10 stemmen tegen 7 heeft de gemeenteraad van Haren vorige week vóór zelfstandigheid van de eigen gemeente gestemd. Afhankelijk van de besluiten van de gemeenteraden van Haren, Ten Boer en Groningen maken Gedeputeerde Staten voor 1 juli een eigen afweging over de herindeling van de drie gemeenten. Mocht het aanhaken van Haren toch nog in beeld komen, dan heeft de gemeenteraad van Ten Boer hiermee alvast ingestemd.

Rapport

In de afgelopen maanden hebben de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer gezamenlijk een herindeling van de drie gemeenten verkend op initiatief van het college van Gedeputeerde Staten. Het overleg heeft geresulteerd in het rapport ‘Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren en Ten Boer’. Uit het rapport blijkt dat de samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer een op alle terreinen sterke gemeente oplevert. ,,Niet in de laatste plaats vanwege de robuuste financiële positie van de nieuwe gemeente’’, benadrukt burgemeester Van de Nadort. ,,Dankzij de nieuwe gemeente zijn we niet alleen in staat om samen met onze inwoners de sociale samenhang en burgerparticipatie te bevorderen, maar ook op stads- wijk en dorpsniveau de noodzakelijke dingen te blijven doen.’’ Van de Nadort verwacht dat de nieuwe gemeente als grootste van Noord-Nederland een belangrijke bijdrage kan leveren aan de versterking van de regio.