Zuidhorn ziet multifunctioneel centrum in De Wierde

ZUIDHORN – De Wierde in Grijpskerk wordt omgeturnd tot een multifunctioneel centrum (mfc). Althans, als het aan het college van Zuidhorn ligt. Het verplaatsen van de maatschappelijke activiteiten van sociaal-cultureel centrum Kerkplein 6 naar De Wierde maakt een doorstart van het verzorgingshuis mogelijk, dat dan verder gaat onder de naam de ‘Nieuwe Wierde’.

Om een ‘klein’ mfc in het bestaande gebouw van De Wierde te kunnen realiseren, is een verbouwing nodig. Het college stelt de raad voor om € 272.000 beschikbaar te stellen. Daarnaast draagt de gemeente de eerste vijf jaar maximaal € 27.500 per jaar bij aan de exploitatie. De mogelijke realisatie van een mfc in het gebouw van De Wierde betekent, dat voor de Rabobanklocatie een nieuwe invulling wordt gezocht.

Haalbaarheid mfc Rabobanklocatie

In Grijpskerk wordt al jaren gezocht naar één centrale plek voor maatschappelijke activiteiten. In opdracht van de raad is het college sinds 2014 met meerdere partijen actief op zoek naar een geschikte locatie. De gemeente heeft samen met Dorpsbelangen Grijpskerk, het stichtingsbestuur Mfc i.o. en ontwikkelaar ESBI diverse mogelijkheden onderzocht. Hierin zijn ook Kerkplein 6, de bibliotheeklocatie en obs De Triangel meegenomen. Eind 2015 hebben bovengenoemde partijen hun voorkeur uitgesproken voor een mfc op de locatie van de voormalige Rabobank aan de Kievitsweg. Begin 2016 heeft het college een kwartiermaker aangesteld, die onderzoek heeft gedaan naar de haalbaarheid van een mfc. Uit dit onderzoek blijkt dat een mfc op de Rabobanklocatie niet haalbaar is.

Mfc in De Wierde

Eind februari 2016 laat Zonnehuisgroep Noord weten het verzorgingshuis De Wierde in Grijpskerk te sluiten per 1 januari 2019. Het verzorgingshuis is belangrijk voor het dorp. Het college en de raad vinden sluiting ongewenst en ondersteunen initiatieven om De Wierde te behouden. Samen met de cliëntenraad, de huisarts, dorpsbewoners, betrokken organisaties en een externe deskundige is gekeken of en hoe De Wierde behouden kan blijven. Uit het concept haalbaarheidsonderzoek blijkt dat één scenario haalbaar en passend is. In dit alternatief blijft de huidige zorgfunctie op kleinere schaal bestaan. Daarnaast komt er ruimte voor kort verblijf en voor ouderen die nog geen zorgbehoefte hebben. De huidige multifunctionele ruimten zoals het grand café/restaurant zijn onmisbaar voor de bewoners. Deze moeten (deels) op een andere wijze worden gefinancierd. Dit scenario wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Verdere ontwikkelingen

Dorpsbelangen Grijpskerk en stichtingsbestuur Mfc i.o. pleiten naast een mfc ook voor toekomstbestendig openbaar onderwijs en woningbouw inclusief een opwaardering van de entree langs de Kievitsweg. Het college stelt voor de peuterspeelzaal te verhuizen van Kerkplein 6 naar obs De Triangel aan de Kievitsweg. Kerkplein 6 zet de gemeente op de markt voor woningbouw.

Voor de Rabobanklocatie wordt samen met commerciële partijen een nieuwe invulling onderzocht waarbij de parkeerplaatsen en de entree van het dorp ook worden betrokken. Daarnaast wil het college ontwikkelaars stimuleren te investeren in woningbouw in het dorp Grijpskerk.

Raad

In de raadsvergadering van 19 september aanstaande behandelt de raad het voorstel over de bekostiging van de verbouwing en exploitatie van het mfc in de ‘Nieuwe Wierde’.