Feestelijke certificering Pedagogisch medewerkers Rzijn

TER APEL – In Ter Apel vond woensdag 22 juni een feestelijke certificering plaats voor de pedagogisch medewerkers van Stichting Rzijn. Na een traject van anderhalf jaar hebben de medewerkers de onderdelen spreken, lezen en schrijven behaald en hiermee zijn ze geslaagd voor de taaltoets van de UvA.

Het taaltraject is verzorgd door Timpaan Onderwijs, de toetsen zijn onderdeel van een landelijke actie om het taalniveau van pedagogisch medewerkers te verhogen.

Verhogen taalniveau volwassenen in belang van kinderen

Bij jonge kinderen is de taalontwikkeling in volle gang. Kinderen leren van elkaar, maar vooral ook van de volwassenen waar zij mee omgaan. Volwassenen zijn voor kinderen een rolmodel waaraan zij hun eigen taalgebruik spiegelen. Kinderen die meedraaien op VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) locaties worden van huis uit vaak onvoldoende gestimuleerd in hun taalontwikkeling. Pedagogisch medewerkers spelen een cruciale rol in de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers in de VVE-sector, de Nederlandse taal goed beheersen. Alleen dan kunnen zij kinderen rijke en correcte taal aanbieden en de juiste feedback geven tijdens de gesprekken die ze met de kinderen voeren.

Feestelijke afsluiting van het taaltraject

Na een succesvol taaltraject waarbij alle pedagogisch medewerkers een enorme inzet en betrokkenheid hebben getoond, vond een feestelijke afsluiting plaats. De pedagogisch medewerkers werden toegesproken door Elly van de Ven, directeur van Stichting Rzijn en Marjolein Eeftingh, taaldocent van Timpaan Onderwijs Advies en Consultancy. Namens de Stichting mochten de pedagogisch medewerkers een presentje in ontvangst nemen.