Ten Boer wil gaswinning verder omlaag: “Better safe than sorry”

TEN BOER – De NAM mag de komende vijf jaar niet meer dan 24 miljard kubb gas uit de Groningse bodem halen. Dit heeft minister Kamp van Economische Zaken vanmiddag na de ministerraad bekendgemaakt. Toch is dit volgens burgemeester André van de Nadort nog niet voldoende. ,,Er zijn nog zoveel grote onzekerheden over de gevolgen van gaswinning, dat verdere verlaging noodzakelijk is om tot een veilig en verantwoord niveau van gaswinning te komen. Better safe than sorry.’’

Voor de inwoners van Ten Boer en speciaal het dorp Ten Post vindt Van de Nadort de verlaging van de gasproductie een stap in de goede richting. ,,Maar we zijn er nog niet. In het ontwerpbesluit van het kabinet ontbreekt het perspectief dat de gaswinning verder omlaag gaat. Terwijl de minister eerder heeft aangegeven dat hij invulling gaat geven aan alternatieven om de productie verder te kunnen verminderen. Zo heeft hij gemeld dat de stikstoffabriek in Zuidbroek in het gasjaar 2019/2020 in gebruik kan worden genomen.’’

Rust

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is door de beperking van de gaswinning de rust in de Groninger bodem toegenomen met als resultaat minder aardbevingen en minder schades. Dat geeft de gemeente Ten Boer de tijd om het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) verder uit te voeren. Toch is het voor de burgemeester nog lang niet duidelijk in welke mate en voor hoe lang de rust in de bodem blijft. ,,Ik ga er vanuit dat als na de evaluatie in 2018 blijkt dat een lager niveau van gaswinning noodzakelijk is voor de veiligheid, de gasproductie alsnog verder omlaag gaat.’’ De toezichthouder zegt in zijn advies aan het kabinet dat de hoeveelheid gas in combinatie met de sterke fluctuaties bij het winnen ervan, waarschijnlijk de oorzaak is van de aardbevingen.

Besluit

Met uitzondering van koude winters die kouder zijn dan gemiddeld, mag er de komende vijf jaar niet meer dan 24 miljard kuub gas gewonnen worden. Het kabinet wil de situatie over twee jaar evalueren.

 

Foto: Google Streetview