Oldambt akkoord met azc aan de Udesweg in Winschoten

OLDAMBT – Naast Zuidhorn hakte ook de gemeenteraad van Oldambt maandagavond een belangrijke knoop door. De raad stemde in met de realisatie van een azc aan de Udesweg in Winschoten voor maximaal 500 asielzoekers gedurende vijf jaar.

Dit met een optie voor nog eens vijf jaar. Daarnaast moet gezocht worden naar een tweede locatie voor maximaal 500 asielzoekers.

Adviesbureau BügelHajema heeft een locatieonderzoek uitgevoerd. Het bureau concludeert dat de meest geschikte locatie de Udesweg in Winschoten is. Op basis van het locatieonderzoek heeft het college op 5 april de voorkeur uitgesproken voor de Udesweg en twee inloopavonden georganiseerd. De inloopavonden hadden tot doel de bewoners van de wijk Zuid (eerste inloopavond) en andere belanghebbenden (tweede inloopavond) de mogelijkheid te geven informatie te verkrijgen en een reactie te geven. Beide avonden zijn in een goede sfeer verlopen.

De belofte dat er geen azc in de wijk Zuid zou komen is veel besproken tijdens de inloopbijeenkomsten. Richting inwoners is op beide avonden aangegeven dat deze belofte niet bestreden wordt, maar dat de omstandigheden veranderd zijn. Bij het vaststellen van de kaders door de gemeenteraad in juni 2015 heeft de raad er niet voor gekozen de wijk Zuid uit te sluiten als locatie.

Nu de raad besloten heeft, kan de ruimtelijke procedure voor de locatie Udesweg starten. In het najaar organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst waar belangstellenden de plannen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor het azc aan de Udesweg kunnen bekijken. Dit is ook de fase waarin belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De ingediende zienswijzen weegt de gemeente mee bij het uiteindelijke besluit over de omgevingsvergunning. De planning is er op gericht om begin 2017 het azc te openen.

Parallel hieraan gaat de gemeente op zoek naar een tweede locatie. Zodra deze gevonden is, zal deze aan de inwoners worden voorgelegd. Daarna gaat er een voorstel naar de raad voor besluitvorming.