Organisaties, instellingen en HSSM-gemeenten in actie tegen armoede

MIDDEN-GRONINGEN – Organisaties, instellingen in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde ondertekenen donderdag 30 juni een Armoedepact. Dit pact is gericht op het initiëren en stimuleren van een nauwere en structurele samenwerking tussen gemeenten, organisaties en instellingen op het gebied van armoedebestrijding.

Maatschappelijke organisaties en de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde zijn al een aantal maanden bezig met de totstandkoming van een Armoedepact.

Meedoen in en aan de samenleving is voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde een belangrijk sociaal uitgangspunt. Rekening houden met verschillen tussen burgers is hierbij van belang. Het gaat om meedoen naar vermogen. Meedoen aan de samenleving staat onder druk als een burger iedere dag bezig is om te overleven. Bovendien beïnvloedt dit de toekomst van opgroeiende kinderen negatief en dat alleen is al reden om zwaar in te zetten op armoedebestrijding in brede zin.

Op 4 februari 2016 hebben diverse maatschappelijke organisaties en gemeentelijke afdelingen de intentieverklaring om tot een Armoedepact te komen ondertekend. Op 4 februari 2016 zijn er ook werkgroepen rondom een aantal thema’s gevormd die moeten leiden tot een realisatie van initiatieven met het doel de armoede en schuldenproblematiek én problemen die daaruit voortvloeien te bestrijden.