GroenLinks springt in de bres voor alleenstaande studerende ouders

GRONINGEN – GroenLinks vindt dat alleenstaande studenten met kinderen die leven op of onder bijstandsniveau gebruik moeten kunnen maken van bijzondere bijstand, zodat zij zorg en studie goed kunnen combineren.

Alleenstaande ouders, die studie en zorg combineren tijdens een opleiding in het MBO, HBO of WO, krijgen te maken met hoge kosten voor kinderopvang. Het huidige beleid voorziet niet in ondersteuning van deze groep. GroenLinks vindt dat te hoge kinderopvangkosten voor deze ouders geen obstakel zouden mogen zijn om onderwijs te volgen.

Op dit moment krijgen alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar die onder de participatiewet vallen en aan het werk gaan wel passende kinderopvang. Zij kunnen naast de kinderopvangtoeslag in aanmerking komen voor een gemeentelijke tegemoetkomingregeling vanuit de gemeente voor de resterende eigen bijdrage aan kinderopvangkosten. GroenLinks raadslid Glimina Chakor: “Helaas geldt dit niet voor alleenstaande studenten met kinderen. Zij moeten het doen met de kinderopvangtoeslag en houden nog een hoge eigen bijdrage van soms wel €400 per maand over en dit is financieel niet te doen.”

Een studerende moeder die een afwijzing kreeg op haar aanvraag voor bijzondere bijstand in de kosten voor kinderopvang heeft de zaak voorgelegd aan de rechter. De rechter stelde de moeder in het gelijk, waarop de gemeente Groningen het bezwaar alsnog gegrond heeft verklaard en via de bijzondere bijstand de kosten voor kinderopvang heeft toegekend. Chakor: ” Het zou goed zijn als alleenstaande studerende ouders ondersteuning krijgen bij de kosten van de kinderopvang, zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.”

GroenLinks heeft naar aanleiding van bovenstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.