PvdA: ‘Groningen moet werkloosheid onder 50-plussers zelf aanpakken’

GRONINGEN – De PvdA wil dat Groningen als eerste Nederlandse stad de werkloosheid onder vijftigplussers zelf gaat aanpakken. ‘Wij willen het voortouw nemen in onze arbeidsmarktregio’, aldus het Stadse PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra.

Ouderen die hun baan verliezen, komen hoogstwaarschijnlijk niet meer aan het werk, zo blijkt uit onderzoek. ‘Slechts 10 procent van de 55-plussers maakt nog kans op een baan, van de 60-plussers nog maar 3 procent’, legt Loopstra uit. ‘Vijftigplussers hebben bovendien twee keer zoveel kans op langdurige werkeloosheid dan jongeren. Voor jongeren hebben we al een mooie Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid, die prima resultaten oplevert. Wij willen nu ook zo’n plan voor vijftigplus.’

Aansluiten bij plan Asscher

De PvdA Groningen zoekt hiervoor aansluiting bij het nieuwe ‘Actieplan aanpak werkloosheid onder vijftigplussers’ van Lodewijk Asscher. De PvdA-minister stelt een gemeenschappelijke inzet voor om het arbeidsmarktperspectief sterk te verbeteren. Hoe? Door vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, door werknemers wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van ouderen.

Loopstra wil echter meer doen en vindt dat Stad zelf óók verantwoordelijkheid moet nemen. ‘Daarom vragen wij het College van Burgemeester en Wethouders per motie om als centrumgemeente het voortouw te nemen om te komen tot een ‘Regionale aanpak werkloosheid 50-plus’ in onze arbeidsmarktregio. Dat we hiermee de eerste zijn in Nederland is mooi. We hopen dat andere steden en regio’s volgen.’

Armoede voorkomen

In Stad is 40 procent van de werkzoekenden 50 jaar of ouder. ‘Wij willen voorkomen dat deze mensen, met al hun talenten aan de kant blijven staan en tot het pensioen een leven in armoede moeten lijden. Dat is vreselijk voor hen die het betreft, maar ook voor de samenleving als geheel, die zo geen gebruik maakt van kostbare kennis en ervaring.’