CBS De Regenboog wint Leerlingenexcursie gemeente Leek

LEEK – CBS De Regenboog heeft de opdrachtentest Leerlingenexcursie 2016 van de gemeente Leek gewonnen. Burgemeester Hoekstra reikt daarom op woensdag 6 juli de wisselbeker uit met de bijbehorende geldprijs van € 100,00. De school mag zelf kiezen waaraan het geld besteedt wordt.

Leerlingenexcursie

De Leerlingenexcursie bestaat uit een rondleiding bij de brandweer en een opdrachtenwedstrijd met allerlei vragen over de gemeente. Voorafgaand aan het bezoek aan het gemeentehuis verzorgt een raadslid een gastles op school en wordt op school een lesbrief gemaakt. Ook vullen de leerlingen een checklist in om te ervaren hoe brandveilig de eigen woning is.

Winnaar

De leerlingen van groep 8 van De Regenboog uit Tolbert hebben de opdrachtenwedstijd gewonnen. Zij kwamen met 54 punten als beste uit de bus, op de voet gevolgd door de leerlingen van groep 7/8a van OBS De Nijenoert met 52,5 punten en groep 8 van GBS De Springplank met 52 punten.

Leerlingenraadsvergadering

Ook de leerlingenraadsvergadering maakte weer onderdeel uit van het programma, maar in een gewijzigde opzet. De leerlingenraad bestaat uit een afvaardiging van leerlingen van alle deelnemende basisscholen. Op donderdag 30 juni 2016 vond deze vergadering plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Leek. In het kader van Gezond in Leek konden leerlingen van de basisscholen voorstellen indienen om gezonder te leven en meer te bewegen. De raad heeft hiervoor een budget van € 5.000,00 beschikbaar gesteld. De scholen hebben in ruime mate voorstellen ingediend en hebben in de leerlingenraadsvergadering een keuze maken uit deze voorstellen. De leerlingenraad heeft gekozen voor het voorstel van OBS De Hasselbraam uit Leek. Dit voorstel houdt in dat de leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen uit de gemeente Leek gedurende het schooljaar 2016-2017 een kennismakingsles zeilen op het Leekstermeer krijgen aangeboden. De gemeente gaat nog voor aanvang van zomervakantie met de leerlingen van de OBS De Hasselbraam in overleg om dit voorstel nader uit te werken. De leerlingenraadsvergadering stond onder leiding van het ChristenUnie raadslid Koos Siegers. Namens het college van burgemeester en wethouders was portefeuillehouder Ben Plandsoen bij de vergadering aanwezig. Na het agendapunt over de voorstellen, werden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan de beide politici. Van deze mogelijkheid werd gretig gebruikgemaakt.

Burgerschapsbevordering

De activiteit leerlingenexcursie valt onder de Burgerschapsbevordering en geeft kinderen democratisch inzicht. Door het bezoek aan het gemeentehuis en het maken van de opdrachten, komen de leerlingen meer te weten wat een gemeente doet en voor welke zaken ze bij een gemeente terecht kunnen. Mogelijk wekt het hun interesse voor de politiek of een taak bij het brandweerkorps.