Oppositie Haren: ‘Samenwerken met het CDA wordt er niet gemakkelijker op”

HAREN – “Een persoonlijke aanval op de gedeputeerde, een weinig frisse kijk op wat democratie is en een gebrek aan inhoud geven”, dat is de reactie van de VVD-, PvdA-, ChristenUnie- en GroenLinks-fracties van Haren op de brief die coalitiepartij CDA afgelopen weekend heeft gepubliceerd.

In de brief gaf het CDA aan ‘zich diep te schamen voor gedeputeerde –en partijgenoot- Patrick Brouns. Deze uitspraak heeft geleid tot bezorgde reacties vanuit de oppositie van Haren, die niet weet welke mogelijkheden er nog zijn om met de Christen Democraten samen te werken.

Eind juni hebben de gedeputeerden Brouns en Staghouwer het college van Haren de zienswijze van de provincie medegedeeld. Deze zienswijze staat haaks op de wens van het college om zelfstandig te blijven. De provincie is van mening dat een zelfstandig Haren geen optie is, en de gemeente zich moet aansluiten bij Groningen en Ten Boer.

Daarop schreef de CDA-fractie een openbare brief. Daarin suggereerde de partij dat de gemeente Groningen de baas is in het Provinciehuis en gedeputeerde Brouns niets meer is dan een marionet die naar de pijpen van Groningen danst.

“Het is ook zorgelijk omdat een beroep op ‘wij weten wat de wil van het volk is’ in het verleden op diverse plaatsen in de wereld voor grote ongelukken heeft gezorgd. Niemand kan en mag die wijsheid alleen voor zichzelf claimen”, stellen de oppositiepartijen. “Democratie gaat bij uitstek over de bereidheid je in de argumenten van de ander te verdiepen en daarop inhoudelijk te reageren. Iemand afserveren door wantrouwen te voeden met aanvallen op de persoon en ongefundeerde en onbewezen beschuldigingen is per definitie ondemocratisch.”

De fracties van VVD, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks in Haren nemen dan ook ‘nadrukkelijk’ afstand van de beschuldigingen die het CDA heeft geuit, alsmede de wijze van politiek bedrijven.

Foto: Google Streetview