Raadsleden Pekela, Veendam en Stadskanaal plannen herindeling

OOST-GRONINGEN – De gemeenten Pekela, Veendam en Stadskanaal hebben een volgende stap gezet richting de herindeling van de drie gemeenten. Raadsleden van Pekela, Stadskanaal en Veendam zijn op maandag 4 juli 2016 bijeen gekomen om een start te maken met het vervolgonderzoek naar een mogelijke herindeling.

In Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam hebben de raadsleden aangegeven wat ze belangrijk vinden in dit traject en is de onderzoeksopdracht aangescherpt. Ook is aangegeven wat voor hen noodzakelijk is om een weloverwogen besluit te nemen eind 2016.

Betrokken

Bij het uit te voeren onderzoek worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken. In september 2016 worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd. De stuurgroep en raadsleden hopen dat veel inwoners hierbij aanwezig zijn.

Onderzoek

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van een herindeling. Het onderzoek bestaat uit een aantal pijlers:

– in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
– economisch perspectief
– een analyse van de mogelijkheden tot zelfstandige taakuitvoering in relatie tot de huidige samenwerkingsverbanden
– de financiële effecten van een mogelijke herindeling van de drie gemeenten

Vanuit de drie colleges is een stuurgroep samengesteld die het vervolgonderzoek aanstuurt. Daarnaast wordt er een begeleidingsgroep vanuit de gemeenteraad samengesteld. Op basis van het onderzoek nemen de drie gemeenteraden eind 2016, afzonderlijk, een besluit.

Foto: Google Streetview