College Winsum wil zwembad voor de gemeente behouden

WINSUM – Wethouder Bert Westerink van Winsum heeft donderdagochtend in een gesprek met het bestuur van zwembad De Hoge Vier onderstreept dat het college het zwembad open wil houden.

Dat dit niet zonder inwoners zelf kan, blijft ook de opvatting: het zal een voorziening moeten worden voor en dóór de inwoners. Er zijn al enkele initiatieven ontstaan, maar er is nog meer voor nodig om het zwembad ook in de toekomst te behouden.

Gesprek

“De nieuwe coalitie handhaaft het vastgestelde bezuinigingsbedrag van € 50.000,-. Ook met een lager subsidiebedrag is het zwembad te exploiteren”, aldus wethouder Westerink.
Het bestuur van de Stichting heeft in het gesprek nogmaals aangegeven dat het die bezuinigingstaak niet voor zijn rekening wil nemen. Westerink: “Namens de gemeente heb ik nogmaals de waardering uitgesproken voor de jarenlange inzet van de bestuursleden. Ik heb hen gevraagd om over de stopzetting van de exploitatie duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken moeten er toe leiden dat de personele overdracht goed verloopt en de exploitatie voor het komende seizoen kan worden opgepakt.

Vrijwilligers

Het zwembad is en blijft een belangrijke factor binnen de voorgenomen aanleg van sportvoorzieningen in het sport- en recreatiegebied Winsum-West. Een groot deel van de oplossing ligt in een veel grotere inzet van vrijwilligers. Bij vergelijkbare zwembaden in andere gemeenten worden veel meer taken door vrijwilligers uitgevoerd. Hierdoor kunnen deze zwembaden met een vergelijkbaar subsidiebedrag de exploitatie wel rond krijgen.
Westerink: “Er zijn al enkele initiatieven ontstaan, onder andere naar aanleiding van de eerdere oproep in juni om het zwembad te behouden. Maar er zijn nog meer mensen nodig. We willen graag na de zomervakantie met mensen die zich hebben gemeld, in gesprek om samen te komen tot een duurzame oplossing: een zwemvoorziening voor en door de inwoners”.

Het gemeentebestuur vindt het ook van belang dat het zwembad in een behoefte voorziet: de 5000 verzamelde handtekeningen bevestigen dit. Maar de gemeente hoopt dat diezelfde mensen ook bereid zijn om te komen met initiatieven. Alleen samen mét de inwoners is een blijvende subsidiëring van het zwembad, ook in de toekomst mogelijk.