Veendam sluit 2015 af met positief resultaat: 4,3 miljoen euro in de plus

VEENDAM – De gemeente Veendam kijkt tevreden terug op 2015. De jaarrekening 2015 laat een positief resultaat van 4,3 miljoen euro zien.

1,7 miljoen euro wordt gereserveerd voor het sociale domein waarmee het saldo over 2015 uitkomt op 2.632.075 euro. Het positieve rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de reserves. Hierdoor wordt de financiële positie van de gemeente verder verstevigd.

Resultaten 2015

In 2015 zijn goede resultaten behaald. Met de extra ruimte voor onderhoud van beschoeiingen zijn alle onderhoudsbudgetten op voldoende niveau. Verder zijn er ingrepen gedaan in het centrum van Veendam; de infrastructuur van de J.G. Pinksterstraat is ingericht, de Lidl is naar het centrum gekomen en de luifels in de Kerkstraat zijn opgeknapt. In Wildervank is het parkeerterrein bij de ingang van het sportpark aangepast en de Woortmanslaan is verbreed voor landbouwverkeer. Aan de Van Stolbergweg en omgeving heeft een rioolconstructie plaatsgevonden en er zijn 300 lichtmasten in de gemeente Veendam vernieuwd en vervangen door ledverlichting.

In 2015 heeft de gemeente Veendam er veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen op het gebied van zorg. Afgelopen jaar is daarom volop aandacht besteed aan de doorontwikkeling binnen de zorg.

De jaarrekening 2015 wordt op 11 juli 2016 behandeld in de gemeenteraad.