Van Oeckelenorgel gesloopte kerk Garsthuizen krijgt tweede leven

GARSTHUIZEN – Het Van Oeckelenorgel uit de gesloopte kerk van Garsthuizen heeft een bedrag van € 111.005 subsidie toegekend gekregen voor onder meer het herstel van het mechaniek en de pijpen.

De provincie Groningen draagt financieel bij aan de restauratie en herbestemming van zeven Groninger rijksmonumenten waaronder dus de restauratie van dit orgel. Na restauratie wordt het geplaatst in de middeleeuwse Nicolaaskerk van Oldenzijl.

Het orgel werd in 2015 bij de sloop gedemonteerd en ligt sindsdien opgeslagen bij orgelbouwer Mense Ruiter te Zuidwolde. Dit is uiteraard een situatie die niet te lang moet voortduren en gelukkig is daar nu een einde aan gekomen met bovenstaande subsidietoekenning. Het plan is om na de zomer van 2016 met de voorbereidingen van start te gaan en de montage en het speelklaar maken van het instrument in de loop van 2017 te voltooien.

De Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl en de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) ontwikkelden een plan voor restauratie en plaatsing in de 13e eeuwse kerk van Oldenzijl. De toekenning van deze subsidie vormt het startschot voor de realisatie van dit plan. Het orgel is nu nog eigendom van de SOGK, maar wordt na plaatsing in de Nicolaaskerk overgedragen aan de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl.

Het mooie van deze plek is dat deze op loopafstand ligt van Garsthuizen, een afstand van slechts 5 km, een belangrijke reden waarom dit initiatief onder andere van harte wordt omarmd door de kerk- en dorpsgemeenschap van Garsthuizen. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) spreekt waardering uit voor het initiatief tot rehabilitatie van het orgel. In het advies schrijft het RCE onder andere dat met deze plannen “een einde komt aan een periode van onzekerheid en gebrek aan gebruik. Het orgel wordt herplaatst in een monumentale en religieuze omgeving. De toekomst van het monumentale orgel is zodoende veilig gesteld.” Het orgel behoort tot het regionale erfgoed en het is van belang dat het in de regio bewaard kan blijven.

De Nicolaaskerk is een van de acht Landmerken, het in 2009 gestarte project van de SOGK en Landschapsbeheer Groningen. Dit project richt zich op instandhouding en versterking van het historische en hedendaagse cultuurlandschap van de Wadden.

De provincie Groningen draagt financieel bij aan de restauratie en herbestemming van zeven Groninger rijksmonumenten. In totaal wordt meer dan 910.000 euro subsidie toegekend. Sinds 2012 bepalen provincies welke rijksmonumenten een subsidiebijdrage krijgen. Het geld komt uit het Budget Restauratie Rijksmonumenten Groningen (BRRG), een subsidieregeling die eind vorig jaar door de provincie in het leven is geroepen. Twee keer per jaar sluit de inschrijving, waarna bekendgemaakt wordt welke project in de provincie een bijdrage krijgt.