Het Rijk wil 4,5 miljoen euro terug van Menterwolde

MUNTENDAM – Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil 4,5 miljoen euro terug vorderen van de gemeente Menterwolde. Dat laat het ministerie per brief aan de gemeente weten.

Dit geld is eerder verstrekt als specifieke uitkering in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en participatiebudget (Wpb). De gemeente is, in samenwerking met de provincie, in gesprek met het ministerie over deze terugvordering. In verband met de vakantieperiode wordt dit gesprek na de zomer voortgezet.

Aanleiding van de brief is de gemeentelijke jaarrekening 2014 die te laat is aangeleverd. De verschillende problemen waar de gemeente in het afgelopen jaar voor stond hebben een belangrijke rol gespeeld bij deze vertraging. Hierdoor duurde het langer dan gepland voordat de accountant de jaarrekening over 2014 onder ogen kreeg. Nadat de jaarrekening van 2014 uiteindelijk goed bevonden werd door de accountant en vastgesteld werd door de gemeenteraad op 7 april 2016, zijn de cijfers aangeleverd bij het Rijk.

De gemeente betwist de juistheid en de redelijkheid van de terugvordering en heeft inmiddels formeel bezwaar aangetekend om haar rechten veilig te stellen.

Het vergevorderde stadium van de herindeling is een extra factor in dit geheel. De gemeente heeft inmiddels de raad van Menterwolde, de colleges en raden van de fusiegemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren en de provincie Groningen ingelicht.