Informatiebijeenkomst herindeling gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

GRONINGEN – De provincie Groningen organiseert op woensdag 13 juli een informatiebijeenkomst over de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. GeĂ¯nteresseerden zijn om 20:00 uur van harte welkom in de Statenzaal van het provinciehuis in Groningen.

In verband met de beperkte ruimte in de Statenzaal aan de Sint Jansstraat 4 worden bezoekers aangeraden om op tijd in het provinciehuis aanwezig te zijn. De bijeenkomst is ook live te volgen via www.provinciegroningen.nl.

Tijdens de bijeenkomst zijn verantwoordelijk gedeputeerde Brouns, wethouder Schroor van de gemeente Groningen, wethouder Verbeek van de gemeente Haren en wethouder Heidema van de gemeente Ten Boer aanwezig om een toelichting te geven op de redenen voor herindeling en de stappen die hierbij horen en de rol die de gemeenten en de inwoners hierin spelen.Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor bezoekers om de gedeputeerde en de wethouders vragen te stellen. Later deze zomer volgen in elke gemeente nog bijeenkomsten om met de inwoners inhoudelijk in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe gemeente. Verderop in dit jaar organiseren de provincie en de gemeenten nog meer bijeenkomsten om inwoners opnieuw te betrekken bij dit proces.

Herindelingsontwerp

Eind juni maakten Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen bekend dat zij het wenselijk vinden dat de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer per 1 januari 2019 een nieuwe gemeente gaan vormen. De provincie wil het herindelingsontwerp samen met de gemeenten opstellen en de inwoners actief informeren en inhoudelijk betrekken bij het proces.

 

Foto: Google Streetview