Gemeente Menterwolde behoudt beheer MFC De Noordsuythoeve

MENTERWOLDE – Het beheer van de Noordsuythoeve in Noordbroek blijft voorlopig bij de gemeente Menterwolde. Het college heeft besloten om vooralsnog af te zien van het sluiten van een huurovereenkomst met het huidige stichtingsbestuur van stichting MFC Noordbroek en Zuidbroek.

Beide partijen hebben getracht om tot overeenstemming te komen, maar uiteindelijk heeft het stichtingsbestuur besloten om de overeenkomst, om hun moverende redenen, niet te ondertekenen. Daarmee blijven het beheer en de exploitatie voorlopig bij de gemeente. De gemeente gaat de komende periode alternatieven voor het beheer en de exploitatie in beeld brengen en zal daarbij ook nadrukkelijk aandacht schenken aan de positie van de beheerder. Na de zomer wordt hierover een besluit genomen.

De gemeente heeft als beleid om zelf eigenaar te blijven/worden van maatschappelijk vastgoed, zoals De Noordsuythoeve en daarbij het beheer en exploitatie zoveel mogelijk over te dragen aan een organisatie met brede verbondenheid in het dorp.

De Noordsuythoeve biedt onderdak aan de Inspecteur Amerikaschool, kinderopvang, fysiotherapie, peuterspeelzaal, sportverenigingen, bibliotheek en het fungeert als dorpshuis. Daarnaast wordt het gebouw ook gebruikt door verschillende, veelal culturele verenigingen en is er een steunpunt, van waaruit nauw samengewerkt wordt met het sociaal team Menterwolde. Het is daarmee een locatie die voor de inwoners van de dorpen Noordbroek en Zuidbroek waardevol is en die bijdraagt aan een goede leefbaarheid binnen de gemeente.

 

Foto: Google Streetview