Wethouder Verbeek: ‘Haren kan het zelfstandig prima aan!’

HAREN – In Groot Groningen XXL van 6 juli jongstleden stond een artikel over de herindelingssoap in Haren. “Een artikel vol onwaarheden”, aldus wethouder Michiel Verbeek van Haren die zich genoodzaakt zag opheldering te geven over de stand van zaken in Haren vanuit zijn perspectief. 

Hierbij de schriftelijke reactie van de wethouder op het artikel in Groot Groningen XXL.

Haren kan het zelfstandig prima aan!

“Haren lijdt niet waanideeën. Haren is helemaal niet zo goed als failliet. Het Deloitte rapport was niet vernietigend. Haren is geen dwarsligger. En Haren hoeft niet op korte termijn 2 miljoen te bezuinigen gedurende 15 jaar. In Groot Groningen XXL van 6 juli 2016 stond een artikel over Haren onder de kop: Circus Haren onder druk in herindelingssoap. Dit verhaal verdient wel een reactie! Dit is het echte verhaal.

In een burgerraadpleging in 2014 heeft 74,5% van de stemgerechtigden in Haren hun stem uitgebracht. Uitslag: 74,1% tegen een herindeling met Groningen en Ten Boer. In 2015 kwam er een nieuw provinciebestuur met Patrick Brouns aan het hoofd van het dossier herindeling. Op pagina 2 van hun collegeprogramma staat: Ons uitgangspunt is dat de herindeling niet wordt opgelegd, we ondersteunen de initiatieven die gemeenten aandragen. Gemeenten moeten zelf bepalen of ze willen fuseren, tenzij ze hun wettelijke taken niet goed uitvoeren. Daar is geen sprake van in Haren. Ook van minister Plasterk dachten we niets te vrezen te hebben. Op 13 september 2014 zei Plasterk in het radioprogramma Kamerbreed: Gemeenten die willen fuseren, moeten ruimte krijgen om dat te realiseren, maar er gebeurt niets bij een gemeente van 20.000 inwoners als de gemeente dat zelf niet wil! Dus niet van bovenaf ingrijpen! En toch krijgt de gemeente Haren een brief Patrick Brouns met de mededeling dat Haren bij Groningen en Ten Boer gevoegd moet worden. Hij baseert zich daarbij op een vijftal rapporten (2x B&A-groep, 1x Berenschot en 2x Deloitte). De belangrijkste twee zijn het eerste rapport van B&A en de stresstest van Deloitte. Die twee hebben interessant materiaal opgeleverd. De gemeente Haren heeft in het rapport Beterr Haren precies aangegeven wat de gemeente gaat doen met de voorstellen. Aan het rapport is een financieel programma gekoppeld met bezuinigingen, lastenverzwaringen, organisatie aanpassingen en de afspraak dat incidentele meevallers naar de algemene reserve gaan (de spaarpot van de gemeente). Dit sluit aan bij de kernboodschap van de financiële rapporten. Deloitte heeft aangegeven dat de gemeente Haren de spaarpot moet vullen om een betere buffer te hebben tegen tegenvallers. Dat is precies wat er gaat gebeuren. De grote kritiek van Haren op Patrick Brouns is dat hij nergens inhoudelijk is ingegaan op de plannen uit Beterr Haren en het financiële programma. Dat is toch vreemd?

De gemeente Haren heeft het jaar 2015 afgesloten met een overschot van 1,4 miljoen euro. Zo slecht gaat het dus niet in Haren. Haren heeft in Haren-Noord de bestverkopende woonwijk van Noord-Nederland. Dus zo slecht gaat het niet! Twee jaar geleden was de provincie nog erg bang voor de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van welzijn, zorg en participatie. Haren heeft deze nieuwe taken prima op orde en keurig binnen de financiële budgetten gerealiseerd. Dus zo slecht gaat het niet met Haren! In Elsevier is Haren uitgeroepen tot beste woongemeente van de provincie Groningen en de op een na beste woongemeente van heel Nederland. Dus zo slecht gaat het niet met Haren! Inwoners van Haren hechten enorm aan eigen autonomie. Ze willen graag invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Dat gaat het beste als zelfstandige gemeente. Haren heeft al 200 jaar bewezen zelfstandig te kunnen zijn. En daar wil Haren mee doorgaan, maar dan moet het Haren wel gegund worden! Tot slot nog even deze gedachte: Als Haren wordt heringedeeld bij Groningen en Ten Boer zullen Harenaars het OZB-tarief gaan betalen van Groningen. Dat betekent dat de Harenaars samen ieder jaar 1 miljoen euro extra moeten betalen. Als Haren dezelfde tarieven zou hanteren als Groningen en zelfstandig blijft, dan is de spaarpot binnen een paar jaar voldoende gevuld!”

Michiel Verbeek, wethouder in Haren

11 juli 2016