Samenwerking ziekenhuizen in prostaatkankerzorg

PROVINCIE – Op het gebied van prostaatkankerzorg gaan de ziekenhuizen in Groningen en Drenthe intensief samenwerken.

Voor patiënten betekent dit dat zij, ongeacht het ziekenhuis waar zij binnenkomen, snel toegang hebben tot de best mogelijke zorg, gebaseerd op de stand van de wetenschap en praktijk, die voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. De samenwerking krijgt vorm in het Integraal Prostaatcentrum Noord-Nederland. Deelnemende instellingen zijn Treant Zorggroep, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Saxenburgh Groep, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Patiëntenorganisatie ProstaatKankerStichting is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het centrum.

In de afgelopen jaren is zorg in de regio in toenemende mate geconcentreerd om zorgprofessionals in staat te stellen hun deskundigheid vaker toe te passen en zo de kwaliteit van zorg te bevorderen. Als gevolg hiervan kunnen individuele ziekenhuizen niet meer zelfstandig een heel zorgtraject aanbieden en ontvangen patiënten delen van de zorg in verschillende ziekenhuizen. Om de zorgtrajecten zo goed mogelijk te organiseren en de patiënt naadloze zorg te laten ervaren, is ziekenhuisoverstijgende samenwerking nodig.

Zorg zo dicht mogelijk bij huis

In het Integraal Prostaatcentrum Noord-Nederland worden alle patiënten besproken in een gezamenlijk multidisciplinair overleg, waar diagnose plaatsvindt en besluitvorming over het vervolg van de behandeling. Hierbij worden complexe delen van de zorg uitgevoerd in het UMCG en minder complexe onderdelen in de regionale ziekenhuizen, waar mogelijk dicht bij huis voor patiënten. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat een minder complexe ingreep als het verwijderen van de prostaat (prostatectomie) gebeurt in ziekenhuislocatie Scheper van Treant Zorggroep. Voor het uitvoeren van deze ingreep gaat Treant gebruik maken van robotchirurgie. Het UMCG voert geen prostatectomieën meer uit en richt zich op de meer complexe onderdelen van de behandelingen, zoals complexe systeemtherapie.

De samenwerking in het prostaatcentrum is gericht op de urologische oncologie en wordt in de toekomst uitgebreid met blaaskankerzorg. De ontwikkeling van het prostaatcentrum is ondersteund door het Citrienfonds, in het kader van het project ‘Naar regionale oncologische netwerken’. Doel van dit project is dat elke kankerpatiënt een state-of-the-art behandeling krijgt, nu en in de toekomst.

Foto: Bianca Verhoef Fotografie