Wethouder Gijsbertsen opent verrassende expositie ‘Stadsnatuur in beeld’

GRONINGEN – Wethouder Mattias Gijsbertsen heeft donderdag 14 juli de expositie ‘Stadsnatuur in beeld’ geopend in de hal van de gemeente Groningen aan het Gedempte Zuiderdiep 98.

Deze expositie laat zien hoe enorm divers de stadsnatuur van Groningen is en hoe het zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Daarnaast geeft het een goed beeld van de invloed van het beheer en inrichting. Wist u bijvoorbeeld dat de blauwe heikikker, de paarse morgenster en de groene glazenmaker (libelle) te zien zijn in de stad Groningen? Dit is uniek omdat deze soorten zelden of niet voorkomen in andere grote steden.

Foto Expositie 1

De stadsnatuur is zeven jaar lang door een grote groep van verschillende ecologen op wetenschappelijke wijze gemonitord. Zij hebben metingen gedaan naar wat er allemaal leeft in de stad en waar. Voor het eerst is er een compleet beeld gevormd welke soorten planten en beesten er in de stad voorkomen en in welke wijk/buurt ze zich bevinden. Op de foto’s van de expositie komt u verrassende foto’s, overzichtskaarten en gebiedsscores van stadsnatuur tegen. Naast het zevenjarig monitoringsrapport is er ook informatie aanwezig over de resultaten van de monitoring per wijk. Verder zijn er zo’n 40 soorten beesten in opgezette vorm te bewonderen.

De zeven ‘rijkste’ gebieden op het gebied van Stadsnatuur in de Stad zijn: het Selwerderhof, Drielanden, Reitdiep Zernike, Stadspark, Piccardthof, de Hunze en het Hoornse Meer.

De expositie is tot 1 oktober te bezichtigen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bij de gemeente Groningen aan het Gedempte Zuiderdiep 98.