Hummel Recycling in Leek past zich aan: Voorsorteerwerkzaamheden voortaan binnen

Sinds enkele maanden voert de firma Hummel Recycling in Leek de sorteerwerkzaamheden uit namens de vier Westerkwartiergemeenten. De verzamelde milieuzakken worden handmatig voorgesorteerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De plek waar een deel van de scheidingsinstallatie is geplaatst, zorgt echter voor weerstand vanuit de omgeving. Het neervallend restmateriaal en het verplaatsen van containers wordt door omwonenden als storend ervaren.

Om het project een goede kans te geven heeft de gemeente Leek een aantal constructieve overleggen gevoerd met het bedrijf. De voorsorteerwerkzaamheden maken deel uit van de bedrijfsactiviteiten van Hummel Recycling. Om rekening te houden met de omwonenden, heeft het bedrijf besloten om de sortering geheel inpandig uit te gaan voeren. Hiervoor worden deze week aanpassingen gedaan. Zo krijgt het project een mooie kans en blijven de omwonenden gevrijwaard van geluidshinder.