Minder WW-uitkeringen in Groningen

PROVINCIE – Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is opnieuw gedaald. Vooral in de uitzendbranche, zorg & welzijn en in het onderwijs zijn er minder mensen die een WW-uitkering aanvragen.

Eind juni 2016 telde Groningen 15.967 WW-uitkeringen. Dat is 5,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juni af met 502 uitkeringen (-3,0%). Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 10,2% (1.475) meer WW-uitkeringen.

In de eerste helft van 2016 lag het aantal nieuwe WW-uitkeringen in Groningen vrijwel iedere maand lager dan in 2015. Uitzondering hierop vormt de maand februari, waarin faillissementen in de handel speelden. De afname van het aantal nieuwe WW-uitkeringen wijst op economisch herstel. Met name vanuit de uitzendsector, zorg & welzijn en onderwijs zijn er minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt ten opzichte van vorig jaar.

In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind juni uit op 438.484. Dat is 4,9% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 447.928. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,1% (-9.444). Alle provincies behalve Utrecht laten een daling van de WW zien. In Utrecht is het WW-bestand nagenoeg hetzelfde gebleven. Een jaar eerder telde Nederland 410.175 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 6,9% (28.309). De stijging over het afgelopen jaar varieerde van 3,5% in Gelderland tot 12,7% in Drenthe.