Start aanleg kunstgrasveld SV Marum

MARUM – Wethouder Janny Hulshoff heeft donderdag officieel het startsein gegeven voor de aanleg van het kunstgrasveld in Marum

De gemeenteraad van Marum heeft afgelopen voorjaar geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van een kunstgrasveld op Sportcomplex De Holten te Marum. Na overleg met voetbalvereniging S.V. Marum en omwonenden van het sportcomplex is gekozen voor aanleg van het kunstgrasveld op het huidige veld twee. Deze locatie geeft minder overlast voor de omwonenden dan het hoofdveld. Deze locatie is voor de vereniging ook acceptabel.

Aanbesteding gegund aan de Enk groen en golf

Er is een aanbesteding gehouden en op grond hiervan is aan de Enk groen & golf opdracht gegeven voor de aanleg van de onderbouw. Het aanbrengen en leveren van de mat is gegund aan kunstgrasleverancier Domo. De Enk groen & golf te Drachten (voormalige Grontmij-vestiging) is op 21 juli jl. gestart met het ontgraven van circa 4000 m3 grond. De aanleg van het veld in Marum is het eerste kunstgras voetbalveld dat onder de naam van de Enk groen & golf wordt gerealiseerd.

Tijdsfasering

Tijdens de zomerperiode zal de Enk de grondwerkzaamheden verzorgen, draineren, de sporttechnische laag aanbrengen en de LED-verlichting en het hekwerk aanpakken, zodat halverwege september kunstgrasleverancier Domo de mat kan aanbrengen. Het ontgraven en het transport van de grond is uitbesteed aan loonbedrijf Lucas Stuut uit Jonkersvaart.

Plannen S.V. Marum

S.V. Marum gaat de kantine verbouwen en een terras aanleggen om onder genot van een hapje en drankje het volgen van de wedstrijden op zowel het nieuwe kunstgrasveld als het veld bij de kantine mogelijk te maken. Naar verwachting zal het nieuwe kunstgrasveld in oktober in gebruik genomen worden voor training en wedstrijden.

Hergebruik

Een deel van de vrijkomende grond wordt gebruikt om het vaak te natte speelveldje achter de school ‘t Jonkertje in Jonkervaart op te hogen. Een duurzame actie van de gemeente Marum, plaatselijk belang ‘Eendracht maakt macht’ Jonkersvaart en de Enk. Hergebruik van de grond voor een goede bestemming in de buurt betekent minder transport en werk met werk maken. Plaatselijk belang Jonkersvaart gaat het veldje verder zelf egaliseren, inzaaien en opnieuw inrichten als speelveldje voor de jeugd uit Jonkersvaart.