Stichting Kelderwerk zoekt betaalbaar onderkomen

GRONINGEN – De PVDA vraagt het college van B&W om mee te zoeken naar een nieuwe betaalbare huisvesting voor Stichting Kelderwerk. Deze stichting moet door een nieuwe invulling van het huidige pand verhuizen, maar kan geen nieuwe betaalbare huisvesting vinden.

Stichting Kelderwerk stimuleert inwoners met weinig budget uit Groningen tot meer bewegen. In de Rabotoren in Paddepoel runnen zij momenteel een sportschool met lage tarieven. Maar daaraan komt waarschijnlijk een einde.

Niet alleen een fitnesscentrum

PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra zegt dat heel jammer te vinden. Kelderwerk heeft namelijk een belangrijke maatschappelijke functie, doordat zij samenwerkt met Lentis (GGZ), COA en andere instellingen. Ook gedetineerden en jongeren uit Het Poortje kunnen er terecht. ‘Het is meer dan een fitnesscentrum. Het geeft mensen die het moeilijk hebben weer perspectief en dat is precies waar wij als PvdA voor staan.’