Stichting Burgercomité Haren ontvangt subsidie voor onderzoek

HAREN – De Stichting Burgercomité Haren krijgt een subsidie van 6000 euro van de gemeenteraad Haren voor een onderzoek dat moet blijken of Haren financieel ongezond is. De stichting vindt de onderbouwing voor de samenvoeging van Groningen en Ten Boer onvoldoende.

De stichting Burgercomité heeft voor dit onderzoek contact gezocht met de stichting COELO. Het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO), is verbonden aan de faculteit economie en bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek moet een bondige rapportage zijn die de vraag beantwoordt in hoeverre financiële overwegingen een goed argument vormen voor de door de provincie voorgestelde samenvoeging.

Hierbij worden de twee recente onderzoeken van Deloitte (de ‘stresstest’ en de rapportage financieel onderzoek gemeente Haren) meegenomen. Ook de ombuigingsvoorstellen van de gemeenteraad van Haren worden onderzocht.

Het onderzoek van COELE kost ongeveer 14.000 euro. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een subsidie te verlenen van 6000 euro. Op grond van dat het een gemeenschappelijk uitgangspunt betreft, namelijk zelfstandig willen blijven en het onderzoek wordt verricht door een gezaghebbend en onafhankelijk instituut zonder enig winstoogmerk gaat het college akkoord met de subsidieverzoek.

De resultaten van het onderzoek worden eind augustus verwacht.