Ten Boer uit kritiek op schadeherstel aardbevingen

TEN BOER – Het college van Ten Boer uit stevige kritiek op het schadeherstel van aardbevingen. Dit in aanloop naar de toelichting van Hans Alders tijdens de raadsvergadering van 15 september. Daar gaat de Nationaal Coördinator Groningen zijn plannen voor 2017 presenteren.

De aardbevingsschade moet sneller en ruimhartiger worden verholpen met minder gedoe. Bovendien moet de NAM nóg meer op afstand worden gezet en zich uitsluitend beperken tot het betalen van de schade. Tot slot moet Alders in zijn aanpak veel transparanter worden en zo concreet mogelijk aangeven wat er wél en niet wordt gedaan in 2017

Burgemeester André van de Nadort kan het huidige systeem van schadeherstel door de inzet van taxateurs, contra-expertises en juristen nauwelijks uitleggen aan de inwoners van Ten Boer. ,,Deze werkwijze kost te veel tijd en te veel geld. Dit geld kan beter worden ingezet voor schadeherstel en compensatie.’’ Van de Nadort verwijst bovendien naar de rapporten van mei en juli 2016 waarin de Rijksuniversiteit Groningen het verband aantoont tussen schade, veiligheidsgevoel en gezondheidsklachten van inwoners. ,,Schade in de omgeving en schade thuis leidt tot méér gevoelens van onveiligheid. Daarom wil ik een ruimhartiger herstel en minder gedoe. Alleen zo krijgen onze inwoners het vertrouwen in een goede afhandeling weer een beetje terug en voorkomen we onnodige gezondheidsklachten.’’

Versterking

Herstellen van aardbevingsschade alleen is niet genoeg. Daarom is de NCG gestart met preventie in de vorm van versterking van de woningen. Maar ook dit verloopt volgens de burgemeester traag. ,,Uit het versterkingsplan spreekt weliswaar vertrouwen, maar ook hier duurt het proces te lang. In de praktijk blijkt dat na een inspectie een nader onderzoek volgt van minimaal zes maanden. Dat is te lang, zeker als je met jonge kinderen leeft en je niet zeker bent dat je eigen huis veilig is.’’

NAM op afstand

Ondanks aandringen van de gemeente bij de minister om de NAM nu écht op afstand te zetten ziet Van de Nadort in de praktijk dat de NAM nog steeds een inhoudelijke rol speelt bij de beoordeling en afhandeling van schades. ,,Dat moet stoppen. De NAM moet alleen betalen en verder niks.’’ Het college vindt bovendien dat de NAM geen enkele inhoudelijke rol meer mag spelen in de compensatieregelingen voor inwoners.

Er is niet alleen kritiek. Het college van Ten Boer is blij met de gestarte pilot voor een opkoopregeling. Hoog op de wensenlijst van Ten Boer staat nog wel een transparante activiteitenplanning waarin de NCG aangeeft wanneer er wat wordt gedaan, wie dat uitvoert, hoe lang dit duurt en wat het kost.