Extra aandacht voor laaggeletterdheid tijdens Week van Alfabetisering

PROVINCIE – Van 5 tot en met 11 september is er extra aandacht voor laaggeletterdheid tijdens de Week van Alfabetisering. Liefst 1 op de 9 Nederlanders heeft moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Biblionet Groningen organiseert in haar bibliotheekvestigingen diverse activiteiten rond alfabetisering.

Taallunch

In verschillende bibliotheekvestigingen in de provincie Groningen worden tijdens de Week van de Alfabetisering activiteiten georganiseerd waarbij stil wordt gestaan bij wat laaggeletterdheid betekent voor mensen. In de bibliotheken van Grootegast en Veendam gebeurt dat in de vorm van een Taallunch waar allerlei instellingen en ervaringsdeskundigen die strijden tegen laaggeletterdheid samenkomen.

Bas Muijs leest voor

In de Week van de Alfabetisering vraagt Biblionet Groningen extra aandacht voor het belang van voorlezen bij het voorkomen van laaggeletterdheid. Daarom komt acteur Bas Muijs op dinsdag 6 september naar de bibliotheek in Veendam om verhalen van Woezel en Pip voor te lezen. Om laaggeletterdheid te voorkomen, werkt Biblionet Groningen al sinds jaar en dag nauw samen met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het primair en voortgezet onderwijs.

Samen werken aan geletterdheid

1 op de 9 Nederlanders, dat zijn meer dan 2 miljoen mensen, heeft moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Een treinkaartje kopen via een automaat, veiligheidsinstructies lezen op het werk of een kind voorlezen, is dan erg lastig.
Biblionet Groningen werkt met diverse partners samen om laaggeletterdheid terug te dringen. Zo zijn en worden er bijvoorbeeld Taalhuizen opgezet, waarbij laaggeletterden onder begeleiding van vrijwilligers en taaldocenten het (leren) lezen weer oppakken. Daarnaast zijn er in de bibliotheken cursussen waarmee deelnemers hun digitale vaardigheden kunnen vergroten.

Week van de Alfabetisering

De Week van de Alfabetisering is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven. Ieder jaar in de week rond Wereldalfabetiseringsdag op 8 september, wordt heel Nederland opgeroepen op om activiteiten te organiseren rond dit thema om zo extra aandacht te vragen voor het maatschappelijke probleem van laaggeletterdheid. Meer informatie is te vinden op www.weekvandealfabetisering.nl.

Foto: Google Streetview